Nhân vật

Vụ li hôn Trung Nguyên: Sẽ tuyên án vào ngày 1/3

(VNF) -  Chủ tọa Nguyễn Văn Xuân cho biết hội đồng xét xử sẽ tuyên án vào chiều 1/3.

Vụ li hôn Trung Nguyên: Sẽ tuyên án vào ngày 1/3

Vụ li hôn Trung Nguyên: Sẽ tuyên án vào ngày 1/3

Chiều nay, phiên tòa xử vụ li hôn của vợ chồng “vua cà phê Trung Nguyên” đã được mở trở lại.

Giao con cho bà Thảo là phù hợp

Mở đầu phiên tòa, hội đồng xét xử hỏi 2 bên có đề nghị xem xét phần công nợ hay không? Cả ông Vũ và bà Thảo đều không đề nghị giải quyết.

Đại diện Viện kiểm sát hỏi nguyên đơn về phần tài sản: “Khi góp vốn vào các công ty, giữa vợ và chồng có thỏa thuận tài sản chung hay riêng không?” Đại diện bà Thảo nói hoàn toàn là tài sản chung.

Viện kiểm sát tiếp tục hỏi ông Vũ về phần cấp dưỡng: “Bà Thảo có đặt ra vấn đề khi ly thân ông không chu cấp tiền nuôi con. Ông tự nguyện cấp dưỡng đến lúc nào?”

Ông Vũ trả lời: “Cô đưa ra cổ phần cổ tức, nhiều lý do quá nên tôi mới đưa ra con số 10 tỷ chứ không ai giành giật. Cô muốn chu cấp lúc nào thì tôi chu cấp lúc đó thôi. Con tôi cần gì thì tôi có cái đó”.

Bà Thảo đề nghị ông Vũ cấp dưỡng từ 2013 đến khi các con học xong đại học. Ông Vũ đồng ý.

Về phần nuôi con, tại phiên hòa giải cuối và ngày xử 29/1, bà Thảo mong muốn đoàn tụ nhưng ông Vũ không đồng ý. Do đó, đề nghị tòa giải quyết cho hai bên ly hôn. Về con chung, vợ chồng "vua cà phê Trung Nguyên" có 4 người con. Cả hai đều muốn nuôi 3 người con chưa thành niên. Tuy nhiên, ông Vũ tôn trọng quyết định của con. Nếu 4 người con muốn sống với mẹ, ông sẽ đồng ý.

Viện kiểm sát đánh giá việc giao con cho bà Thảo là phù hợp. Việc cấp dưỡng cho các con đã được hai bên thỏa thuận nên kiểm sát viên đề nghị tòa ghi nhận.

Chưa thể giải quyết việc chia tài sản

Về việc yêu cầu chia cổ phần tại các công ty, Viện kiểm sát cho rằng do tòa án quyết định tách nên Viện kiểm sát không đề nghị hướng giải quyết đối với cổ phần tại Công ty Trung Nguyên Singapore.

Về số tiền hơn 2.102 tỷ đồng gồm tiền, vàng tại các ngân hàng, Viện kiểm sát cho rằng hiện chưa được đảm bảo về tố tụng, chưa đủ cơ sở vững chắc để giải quyết.

Với 13 bất động sản, hai bên đã thống nhất chia 5:5 và giao căn nhà ở Tú Xương cho bà Thảo nên Viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử giải quyết theo phương án bị đơn đưa ra.

Với phương án chia, bà Thảo đề nghị chia đôi cổ phần tại 7 công ty, ông Vũ không đồng ý. Ông yêu cầu chia theo tỷ lệ 7:3. Ông Vũ có yêu cầu nhận cổ phần của vợ tại các công ty, ông sẽ hoàn tiền.

Tại tòa, bà Thảo yêu cầu cho bà hưởng 51% tại Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Nguyên; 15% cổ phần tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên và 7,5% cổ phần tại Công ty Cổ phần hòa tan Trung Nguyên - G7.

Với số cổ phần tại 5 công ty còn lại, nguyên đơn đề nghị cho sở hữu toàn bộ, nhưng ông Vũ đề nghị 7:3.

Viện kiểm sát cho rằng theo quy định tại Luật Hôn nhân gia đình, tài sản chung của vợ chồng là tài sản chung hợp nhất, nếu không thỏa thuận được thì tài sản chia đôi, có tính đến công sức của vợ chồng trong việc tạo lập khối tài sản chung, xét lỗi của mỗi bên,...Tài sản chung chia bằng hiện vật, nếu không chia bằng hiện vật thì chia bằng giá trị.

Xét công sức đóng góp, ông Vũ là người thành lập công ty, bà Thảo cho rằng bà có góp tiền nhưng không có chứng cứ chứng minh tại tòa; bà Thảo cũng đề nghị chia cho ông Vũ nhiều hơn 100 tỷ đồng.

Về vai trò, bà Thảo vừa chăm sóc con cái, tham gia công ty, được bổ nhiệm Phó tổng giám đốc. Từ những lẽ này, Viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử phân chia tỷ lệ phù hợp, không ảnh hưởng hoạt động bình thường tại các công ty.

Tiền gửi tại các ngân hàng, bị đơn yêu cầu phân chia nhưng do chưa có cơ sở vững chắc nên chưa thể giải quyết.

Về nợ chung, hai bên không yêu cầu nên không xem xét. “Đề nghị hội đồng xét xử đình chỉ giải quyết yêu cầu khởi kiện và yêu cầu phản tố đã rút, chấp nhận yêu cầu xin ly hôn của bà Thảo, cấp dưỡng nuôi con theo hướng như trên. Chấp nhận một phần yêu cầu ly hôn và một phần yêu cầu phản tố của ông Vũ”, đại diện Viện kiểm sát nêu.

Hội đồng xét xử cho biết sẽ tuyên án vào ngày 1/3 tới.

Tin mới lên