Ngân hàng

Vũ ‘nhôm’ không giữ chức vụ gì tại DongA Bank dù nắm tới gần 13% vốn

(VNF) – Dù là cổ đông lớn của DongA Bank nhưng Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 và cá nhân Vũ "nhôm" không tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành hay giữ bất kỳ vị trí nào tại DongA Bank từ trước đến nay.

Vũ ‘nhôm’ không giữ chức vụ gì tại DongA Bank dù nắm tới gần 13% vốn

Vũ "nhôm" đang nắm gần 13% vốn điều lệ DongA Bank

Đề cập thông tin liên quan đến việc Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 đang sở hữu 10% vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank), phía DongA Bank khẳng định, Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 là cổ đông pháp nhân đang sở hữu 50 triệu cổ phần, tương ứng 10% vốn điều lệ (giá trị theo mệnh giá là 500 tỷ đồng) và cử ông Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ "nhôm") là người đại diện phần vốn góp này.

Ngoài ra, cá nhân ông Phan Văn Anh Vũ cũng đang sở hữu 2,73% vốn điều lệ, tương đương gần 137 tỷ đồng (theo mệnh giá) vốn góp tại DongA Bank.

Như vậy, Vũ "nhôm" hiện đang sở hữu tới gần 13% vốn của DongA Bank.

DongA Bank cho biết, dù là cổ đông lớn của ngân hàng này nhưng Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 và cá nhân ông Phan Văn Anh Vũ không tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành hay giữ bất kỳ vị trí nào tại DongA Bank từ trước đến nay.

"Do vậy, các sự việc vừa qua liên quan đến cá nhân ông Phan Văn Anh Vũ và Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 hoàn toàn không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của DongA Bank", phía DongA Bank nhấn mạnh.

Tin mới lên