Tiêu điểm

Vũ ‘nhôm’ thâu tóm đất vàng tại TP. HCM, gây thiệt hại hơn 230 tỷ đồng

(VNF) – Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, tổng số tiền nhà nước bị thiệt hại tại 3 nhà, đất công sản trên địa bàn TP. HCM là hơn 230 tỷ đồng.

Vũ ‘nhôm’ thâu tóm đất vàng tại TP. HCM, gây thiệt hại hơn 230 tỷ đồng

Vũ ‘nhôm’ thâu tóm đất vàng tại TP. HCM, gây thiệt hại hơn 230 tỷ đồng

Như đã thông tin tại bài viết “Vũ 'nhôm' đã trục lợi từ 4 nhà đất công sản tại Đà Nẵng như thế nào?”, ngoài 4 nhà, đất công sản tại Đà Nẵng, Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) còn thâu tóm, thu lợi bất chính từ 3 nhà, đất công sản tại TP. HCM.

3 nhà, đất công sản này gồm: nhà, đất tại số 15 Thi Sách, quận 1; nhà, đất tại số 8 Nguyễn Trung Trực, quận 1; nhà, đất tại số 129 Pasteur, phường 6, quận 3.

Nhà đất tại số 15 Thi Sách

Nhà, đất tại số 15 Thi Sách gồm 2.657,75 m2 nhà và 2.36,9 m2 đất, được giao cho Công ty TNHH MTV Phim Giải phóng (viết tắt là Công ty Phim Giải Phóng) thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (viết tắt là Bộ VH,TT&DL) sử dụng theo hình thức ký hợp đồng thuê nhà với Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà TP. HCM.

Ngày 23/6/2014, Tổng cục V Bộ Công an có Công văn số 2015/B11-B61 (do Nguyễn Hữu Bách soạn thảo, Phan Hữu Tuấn ký) đề nghị Bộ VH,TT&DL cho Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 nhận quyền thuê đất số 15 Thi Sách theo hướng phục vụ an ninh.

Được Bộ VH,TT&DL đồng ý, ngày 13/10/2014, Công ty Phim Giải Phóng ký hợp đồng nhượng quyền thuê đất với Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 và nhận tiền hỗ trợ 29,1 tỷ đồng.

Theo đề nghị của Bộ Công an tại Công văn số 3702/BCA-B11 ngày 24/10/2014 (do Nguyễn Hữu Bách soạn thảo, Phan Hữu Tuấn ký nháy để Trần Việt Tân, Thứ trưởng Bộ Công an ký), ngày 16/12/2014, UBND TP. HCM cho Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 được ký hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên và Môi trường TP. HCM và có trách nhiệm nộp vào ngân sách TP. HCM chi phí bồi thường tài sản, vật kiến trúc trên đất số tiền 6,7 tỷ đồng, nhưng được khấu trừ vào tiền thuê đất phải nộp.

Ngày 11/6/2015, UBND TP. HCM ban hành Quyết định số 2781/QĐ-UBND chấp thuận cho Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 thuê đất tại số 15 Thi Sách với mục đích làm văn phòng làm việc, thời hạn 50 năm, hình thức thuê đất trả tiền hàng năm. Sau khi được thuê đất, Phan Văn Anh Vũ đã lập dự án bổ sung chức năng với chiều cao 83 m, 115 căn hộ, 72 căn officetel và 88 phòng khách sạn.

Phan Văn Anh Vũ và Công ty Novaland ký văn bản thỏa thuận cùng hợp tác đầu tư. Cụ thể: Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 có pháp lý về đất; phía Novaland sẽ bỏ tiền thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai (khi xác định giá đất) và đầu tư xây dựng, sau khi trừ các khoản chi phí thì lợi nhuận sẽ chia đôi.

Để thực hiện dự án, CP Xây dựng Bắc Nam 79 và Công ty Novaland góp vốn thành lập Công ty TNHH Madison để ký kết với các nhà thầu để thiết kế, thi công xây dựng… và Công ty Cổ phần Novahome Madison bao tiêu sản phẩm của dự án.

Ngày 8/12/2015, Bộ Công an có văn bản số 2787/BCA-VK7 do Thứ trưởng Bộ Công an, Trần Việt Tân ký (không xác định được người soạn thảo, ký nháy), đề nghị UBND TP. HCM tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 hoàn tất các thủ tục pháp lý để sớm đưa dự án vào triển khai đúng tiến độ.

Cùng ngày 8/12/2015, Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79, Công ty TNHH Madison và Công ty Novaland ký văn bản thỏa thuận với nội dung: Công ty TNHH Madison sẽ thay thế Công ty Novaland thực hiện toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Novaland.

Sau đó, UBND TP. HCM đã chấp thuận phê duyệt dự án nêu trên và cho phép Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 chuyển mục đích sử dụng đất, tính thêm chi phí sử dụng đất tại số 15 Thi Sách với hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, thời hạn 50 năm.

Ngày 10/12/2015, Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79; Công ty TNHH Madison và Công ty Cổ phần Novahome ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm với nội dung Công ty Cổ phần Novahome nhận bao tiêu sản phẩm của dự án gồm 72 căn officetel và 115 căn hộ.

Mặc dù chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất đối với ngân sách nhà nước, chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng Phan Văn Anh Vũ đã cùng với đối tác là Công ty Novaland xây dựng công trình 18 tầng.

Theo báo cáo của Công ty Madison, tổng chi phí cho dự án đến nay là 717,9 tỷ đồng (trong đó đã thanh toán 356,7 tỷ đồng). Tính đến ngày 30/9/2018, Công ty Cổ phần Novahome Madison đã ký hợp đồng đặt cọc mua bán, cho thuê bất động sản với 114 khách hàng, gồm: 76 cá nhân ở trong nước, 34 cá nhân ở nước ngoài và 4 tổ chức, tương ứng với số lượng 133 sản phẩm, bao gồm 78/94 căn hộ, 54/72 căn officetel và 01/02 lô thương mại. Tổng số tiền thu của khách hàng là 1.033 tỷ đồng.

Hiện nay, tại dự án này còn 56 căn chưa tiêu thụ, gồm: 16 căn hộ, 18 căn officetel, 01 lô thương mại và 21 căn hộ do Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 giữ lại theo hợp đồng bao tiêu sản phẩm đã được ký kết.

Tại Kết luận định giá tài sản số 02/HĐĐG1339-KL, ngày 27/12/2018, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự ở Trung ương kết luận giá trị quyền sử dụng đất tại số 15 Thi Sách, TP Hồ Chí Minh, tại thời điểm Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố vụ án, ngày 7/2/2018 là: 762,6 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong thời gian chờ phê duyệt giá, các vụ việc liên quan đến Phan Văn Anh Vũ bị phát hiện và xử lý, Cơ quan Cảnh sát điều tra có công văn đề nghị UBND TP. HCM phong tỏa các tài sản cũng như tạm dừng các dự án liên quan đến Phan Văn Anh Vũ nên việc phê duyệt giá trị quyền sử dụng đất chưa được thực hiện.

Vì vậy, không xác định thiệt hại do việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất số tiền 762,6 tỷ đồng mà chỉ xác định số tiền nhà nước bị thiệt hại trong dự án này là 6,7 tỷ đồng tiền Phan Văn Anh Vũ được khấu trừ trái pháp luật vào tiền thuê đất nêu trên.

Nhà đất số 8 Nguyễn Trung Trực, quận 1

Ngày 2/12/2009, Bộ Công an có Công văn số 2881/CV-B11 (do Nguyễn Hữu Bách soạn thảo, Phan Hữu Tuấn ký nháy trình lãnh đạo Bộ Công an ký) đề nghị UBND TP. HCM tạo điều kiện cho Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 được thay thế Công ty Xuất nhập khẩu và Phát triển văn hóa tiếp tục thuê và sử dụng nhà đất số 8 Nguyễn Trung Trực.

Ngày 15 và 18/12/2009, Công ty Xuất nhập khẩu và Phát triển văn hóa và Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 thỏa thuận, thống nhất các khoản bồi thường, hỗ trợ để chuyển giao quyền thuê đất.

Sau đó, hai công ty này có văn bản gửi UBND TP. HCM đề nghị cho Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 được thuê đất tại số 8 Nguyễn Trung Trực để đầu tư xây dựng khu thương mại cao ốc, văn phòng, khách sạn, căn hộ phục vụ công tác đặc thù của Bộ Công an phía Nam.

Tuy nhiên, do UBND TP. HCM không chấp thuận nên ngày 15/5/2010, Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 tiếp tục có văn bản đề nghị UBND TP. HCM cho ký hợp đồng thuê đất số 8 Nguyễn Trung Trực.

Ngày 03/6/2010, UBND TP.  HCM có Công văn số 2602/UBND-ĐTMT chấp thuận chủ trương cho Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 sử dụng mặt bằng tại số 8 Nguyễn Trung Trực nhưng phải theo đúng mục tiêu quy hoạch của thành phố.

Ngày 04/8/2010, Bộ Tài chính có Công văn số 285/BTC-QLCS thống nhất với UBND TP. HCM về chủ trương cho phép Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 được thay thế Công ty Xuất nhập khẩu và phát triển văn hóa sử dụng Nhà đất số 8 Nguyễn Trung Trực theo quy hoạch của TP. HCM để phục vụ nhiệm vụ an ninh, quốc phòng theo đề nghị của Bộ Công an tại Công văn số 2881/CV-B11 ngày 02/12/2009.

Ngày 23/10/2010, UBND TP. HCM ban hành Công văn số 5358/UBND-ĐTMT, chấp thuận cho Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 ký hợp đồng thuê nhà, đất tại số 8 Nguyễn Trung Trực với Sở Tài nguyên và Môi trường; Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 thỏa thuận với Công ty Xuất nhập khẩu và Phát triển văn hóa thực hiện bồi thường, hỗ trợ nhưng phải xem xét lại việc hỗ trợ giá trị lợi thế thương mại nhà số 8 Nguyễn Trung Trực để đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Ngày 3/8/2011, Bộ Công an có Công văn số 2427/BCA-B11 (do Nguyễn Hữu Bách soạn thảo, Phan Hữu Tuấn ký nháy để lãnh đạo Bộ Công an ký) đề nghị UBND TP. HCM cho phép Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 được thuê đất theo giá quy định của UBND TP. HCM.

Ngày 16/11/2011, Bộ Công an tiếp tục có Công văn số 742/BC-BCA-B11 (do Nguyễn Hữu Bách soạn thảo, Phan Hữu Tuấn ký nháy để Trần Việt Tân, Thứ trưởng Bộ Công an ký) báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý giá thuê đất.

Ngày 15/02/2012, Chính phủ có ý kiến việc xây dựng văn phòng làm việc tại số 8 Nguyễn Trung Trực của Công ty Bắc Nam 79 là trường hợp đặc thù, đồng ý UBND TP. HCM thực hiện việc thu tiền thuê đất của Công ty Bắc Nam 79 như đề nghị của Bộ Công an. Trường hợp Công ty sử dụng khu đất trên cho mục đích kinh doanh bất động sản thì thực hiện thu tiền thuê đất theo quy định hiện hành.

Ngày 18/4/2012, Sở Tài chính TP. HCM có Công văn số 3278/STC-BVG-M xác định đơn giá thuê đất của Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 tại khu đất số 8 Nguyễn Trung Trực là: 577.500 đồng/m2/năm (ổn định trong 5 năm, đến ngày 22/6/2016).

Ngày 23/5/2012, Sở Tài nguyên và Môi trường TP. HCM ký hợp đồng thuê đất số 2942/HĐ-TNMT-QLSDĐ với Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 và ngày 28/5/2012 cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BK688362 cho Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 với mục đích sử dụng là đất sản xuất, kinh doanh. Hiện nay, nhà đất số 8 Nguyễn Trung Trực đang được sử dụng làm trụ sở hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79.

Tại Kết luận định giá số 01/KL-HĐĐG ngày 22/8/2018 của Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự ở Trung ương, kết luận: Đơn giá thuê đất theo giá thị trường tại thời điểm ngày 18/4/2012 là 62,4 triệu đồng/m2/50 năm. Căn cứ vào Kết luận định giá này, Cục Thuế TP. HCM xác định đơn giá thuê đất theo giá thị trường là 1,5 triệu đồng/m2/năm; số tiền thuê đất phải nộp trong 5 năm là: 10,1 tỷ đồng.

Tại Kết luận định giá tài sản số 02/HĐĐG1339-KL ngày 27/12/2018, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự ở Trung ương kết luận, giá trị quyền sử dụng đất của nhà, đất tại số 8 Nguyễn Trung Trực, quận 1, TP. HCM, tại thời điểm Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố vụ án, ngày 7/2/2018 là 363,7 tỷ đồng.

Như vậy, đối với nhà, đất tại số 8 Nguyễn Trung Trực, quận 1, TP. HCM, số tiền nhà nước bị thiệt hại là: 10,1 tỷ đồng (tiền thuê đất phải nộp theo đúng quy định) – 3,7 tỷ đồng (tiền Công ty Xây dựng Bắc Nam 79 của Phan Văn Anh Vũ thực nộp) = 6,4 tỷ đồng.

Nhà đất số 129 Pasteur, quận 3

Nhà đất số 129 Pasteur gồm 1.490,52 m2  nhà và 2.264 m2 đất do Tổng cục IV, Bộ Công an quản lý, sử dụng làm nhà khách đối ngoại. Ngày 30/4/2015 Phan Văn Anh Vũ, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nova Bắc Nam 79 ký Tờ trình gửi lãnh đạo Bộ Công an, Tổng cục IV Bộ Công an xin mua nhà đất số 129 Pasteur.

Ngày 13/5/2015, Tổng cục V Bộ Công an có Báo cáo số 1582/BC-B11-B61 (Nguyễn Hữu Bách soạn thảo, Phan Hữu Tuấn ký) gửi Bộ trưởng Bộ Công an, đề xuất cho phép Công ty Cổ phần Nova Bắc Nam 79 được mua chỉ định nhà đất số 129 Pasteur để phục vụ công tác nghiệp vụ của ngành Công an.

Ngày 28/5/2015, Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an ký Tờ trình số 150/TTr-BCA-H41, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của nhà đất số 129 Pasteur cho Công ty Cổ phần Nova Bắc Nam 79 để phục vụ công tác nghiệp vụ của ngành Công an.

Ngày 08/9/2015, Chính phủ có ý kiến tại Công văn số 80/TTg-KTN, đồng ý bán chỉ định tài sản sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với nhà đất tại số 129 Pasteur theo giá thị trường cho Công ty Cổ phần Nova Bắc Nam 79 để phục vụ yêu cầu công tác.

Ngày 24/10/2015, Bùi Văn Thành ký Công văn số 2384/BCA-V11 đề nghị sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính TP. HCM trình Hội đồng Thẩm định giá đất TP. HCM và UBND TP. HCM phê duyệt Chứng thư thẩm định giá bán bất động sản nhà đất số 129 Pasteur.

Ngày 26/10/2015, Công ty Cổ phần Thông tin Thẩm định giá Tây Nam Bộ ban hành Chứng thư thẩm định giá số Vc 15/10/329/BĐS, xác định giá trị tài sản là: 301,3 tỷ đồng.

Ngày 21/01/2016, Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá Tây Nam Bộ ra Chứng thư thẩm định giá số Vc 16/01/329/BĐS, xác định tài sản trên có giá 294,2 tỷ đồng.

Ngày 25/01/2016, Tổng cục IV Bộ Công an và Công ty Cổ phần Nova Bắc Nam 79 ký Hợp đồng nguyên tắc số 25/2016 về việc chuyển nhượng nhà đất số 129 Pasteur với giá 294,2 tỷ đồng.

Ngày 26/01/2016, Công ty Cổ phần Nova Bắc Nam 79 và Công ty Cổ phần Đầu tư Peak View ký hợp đồng hứa mua, hứa bán số 07/2016 về việc chuyển nhượng nhà, đất tại 129 Pasteur với giá 300 tỷ đồng.

Ngày 28/01/2016 Công ty Cổ phần Đầu tư Peak View đã thanh toán 300 tỷ đồng cho Công ty Cổ phần Nova Bắc Nam 79. Ngày 04/02/2016, Hội đồng Thẩm định giá đất TP. HCM chấp thuận giá trị tài sản theo Chứng thư thẩm định giá số Vc 16/01/329/BĐS là 294,2 tỷ đồng.

Ngày 03/3/2016, UBND TP. HCM có Quyết định số 876/QĐ-UBND duyệt phương án xác định giá đất theo giá thị trường đối với nhà đất số 129 Pasteur với tổng giá trị quyền sử dụng đất và giá trị công trình là: 294,2 tỷ đồng.

Ngày 04/3/2016, Tổng cục IV, Bộ Công an và Công ty Cổ phần Nova Bắc Nam 79 ký Hợp đồng số 26/2016 về việc chuyển nhượng nhà đất số 129 Pasteur, Công ty Cổ phần Nova Bắc Nam 79 đã thanh toán toàn bộ số tiền mua bán theo hợp đồng.

Ngày 24/4/2016, Công ty Cổ phần Nova Bắc Nam 79 đăng ký thay đổi tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với nhà, đất tại số 129 Pasteur. Ngày 01/6/2016, UBND TP. HCM cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với với đất tại 129 Pasteur cho Công ty Cổ phần Đầu tư Peak View.

Ngày 13/01/2018, 03 cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần Đầu tư Peak View thực hiện chuyển nhượng 100% cổ phần với giá 350,01 tỷ đồng cho Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn - Gia Định (29,7 triệu cổ phần, tương đương 99%, giá 346,51 tỷ đồng); bà Trương Thị Kim Soan và bà Trương Thị Sang nhận chuyển nhượng 03 triệu cổ phần còn lại với giá 3,5 tỷ đồng. Hiện nay, nhà đất này do Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn - Gia Định quản lý, sử dụng.

Tại Kết luận định giá tài sản số 02/HĐĐG1339-KL, ngày 27/12/2018, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự ở Trung ương kết luận, giá trị quyền sử dụng đất của nhà, đất số 129 Pasteur, TP. HCM, tại thời điểm khởi tố vụ án, ngày 7/2/2018 là: 517,1 tỷ đồng.

Như vậy, số tiền nhà nước bị thiệt hại tại thời điểm khởi tố vụ án là: 222,8 tỷ đồng.

Tổng số tiền nhà nước bị thiệt hại tại 3 nhà, đất công sản trên địa bàn TP. HCM là hơn 230 tỷ đồng.

Tin mới lên