Tài chính

‘Vua thủy sản’ Hùng Vương bị kiểm soát đặc biệt kể từ 4/6

(VNF) - Theo thông tin từ Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HoSE), cổ phiếu của Công ty Cổ phần Hùng Vương (HoSE: HVG) sẽ bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt kể từ ngày 4/6/2018.

‘Vua thủy sản’ Hùng Vương bị kiểm soát đặc biệt kể từ 4/6

‘Vua thủy sản’ Hùng Vương bị kiểm soát đặc biệt kể từ 4/6

Theo đó, cổ phiếu HVG sẽ bị hạn chế về thời gian giao dịch, chỉ được phép giao dịch vào phiên chiều của ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận kể từ ngày 04/06/2018.

Nguyên nhân cổ phiếu HVG bị kiểm soát đặc biệt là vì Hùng Vương đã tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện cảnh báo.

Trước đó, ngày 6/6/2017, cổ phiếu HVG đã bị đưa vào danh sách chứng khoán thuộc diện cảnh báo do vi phạm quy định công bố thông tin 4 lần trở lên trong một năm.

Ngày 26/1/2018, HVG lại bị đưa vào diện kiểm soát do thua lỗ liên tiếp trong 2 năm.

Gần đây nhất, ngày 3/5, HoSE cũng đã có công văn lần 3 nhắc nhở HVG về việc chậm công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

Trong thông báo, HoSE cũng cho biết cổ phiếu HVG tiếp tục bị theo dõi ở diện chứng khoán bị kiểm soát theo quyết định ngày 19/1/2018 do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2016 và 2017 là số âm.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2016 và 2017, lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ lần lượt âm 49,3 tỷ đồng và âm 712,96 tỷ đồng.

Cổ phiếu HVG đang giảm sâu, liên tục dò đáy và hiện giao dịch ở mức giá dưới 2.900 đồng/cổ phiếu. 

Tin mới lên