Tài chính

'Vua tôm' Minh Phú: 3 tháng chỉ hoàn thành 7% kế hoạch lợi nhuận

(VNF) - Dù doanh thu và lợi nhuận quý I của Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (UPCoM: MPC) đều ghi nhận tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ, nhưng do kế hoạch kinh doanh được ban lãnh đạo kỳ vọng cao nên tập đoàn mới chỉ hoàn thành 7% về lợi nhuận.

'Vua tôm' Minh Phú: 3 tháng chỉ hoàn thành 7% kế hoạch lợi nhuận

Vua tôm Minh Phú: 3 tháng chỉ hoàn thành 7% kế hoạch lợi nhuận

Doanh thu thuần quý I của Minh Phú đạt hơn 4.239 tỷ đồng, tăng 51% so với mức thực hiện cùng kỳ năm 2021. Biên lãi gộp được cải thiện thêm 3 điểm phần trăm từ 9% lên 12%.

Lợi nhuận gộp tăng gấp đôi lên mức 491 tỷ đồng.

Khác với hoạt động kinh doanh cốt lõi, doanh thu hoạt động tài chính kém sắc hơn khi giảm 37% so với cùng kỳ, đạt hơn 19 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính tăng 24% lên mức hơn 32 tỷ đồng.

Không chỉ chi phí tài chính, chi phí bán hàng và quản lý doanh lý doanh nghiệp cũng tăng mạnh lần lượt 80% và 33% so với cùng kỳ, tương ứng đạt hơn 314 tỷ đồng và 66 tỷ đồng.

Chốt quý I, Minh Phú báo lãi sau thuế hơn 91 tỷ đồng, tăng gấp 3,5 lần lợi nhuận quý I/2021.

Năm 2022, vua tôm Minh Phú lên kế hoạch kinh doanh với mục tiêu lợi nhuận cao kỷ lục.

Cụ thể, doanh thu mục tiêu đạt 21.018 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế mục tiêu đạt gần 1.287 tỷ đồng, lần lượt tăng 55% và tăng gần 100% so với mức thực hiện năm 2021.

So với kế hoạch trên thì sau 3 tháng, tập đoàn mới chỉ hoàn thành 20% về doanh thu và 7% về lợi nhuận.

Tính đến cuối quý I/2022, tổng tài sản của Minh Phú ghi nhận gần 9.647 tỷ đồng, biến động không đáng kể so với thời điểm đầu năm. Trong đó hàng tồn kho giảm 12% về mức hơn 3.924 tỷ đồng. Tiền nhàn rỗi (tiền, tương đương tiền và đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn) tăng hơn 32% lên mức hơn 1.055 tỷ đồng.

Tương tự tổng tài sản, tổng nợ phải trả cũng không có nhiều biến động đáng kể, đạt 4.081 tỷ đồng. Nợ vay ngắn hạn và dài hạn lần lượt đạt 3.309 tỷ đồng và 33 tỷ đồng.

Tin mới lên