Tài chính

‘Vua tôm’ Minh Phú báo lãi riêng lẻ 6 tháng tăng 63%, xin gia hạn nộp BCTC hợp nhất

(VNF) - Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (UPCoM: MPC) đã có công văn gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về việc xin gia hạn nộp báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2022.

‘Vua tôm’ Minh Phú báo lãi riêng lẻ 6 tháng tăng 63%, xin gia hạn nộp BCTC hợp nhất

‘Vua tôm’ Minh Phú báo lãi riêng lẻ 6 tháng tăng 63%, xin gia hạn nộp BCTC hợp nhất

MPC vừa công bố báo cáo tài chính riêng lẻ quý II/2022 với doanh thu thuần công ty mẹ đạt 2.701 tỷ đồng, giảm 6,5% so với cùng kỳ năm 2021. Giá vốn giảm 6,7%, biên lãi gộp tăng từ 11,1% (quý II/2021) lên 14,5%.

Lợi nhuận gộp công ty mẹ MPC đạt 389 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2021.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng đột biến gấp 10 lần, đạt hơn 205 tỷ đồng chủ yếu nhờ cổ tức thu từ Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Phú Hậu Giang (196 tỷ đồng).

Hầu hết chi phí công ty mẹ của MPC đều ghi nhận tăng so với cùng kỳ. Cụ thể, chi phí tài chính tăng 82%, chi phí bán hàng tăng 28%, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 145%, tổng cộng đạt giá trị hơn 411 tỷ đồng.

Chốt quý II, MPC báo lãi sau thuế công ty mẹ đạt 196 tỷ đồng, tăng gấp 2,6 lần cùng kỳ năm 2021.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ của MPC lần lượt đạt 4.850 tỷ đồng và 291 tỷ đồng, tương ứng tăng 7% và tăng 63% so với cùng kỳ năm 2021.

Cùng lúc công bố báo cáo tài chính riêng lẻ, MPC cũng có công văn gửi tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về việc xin gia hạn nộp báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2022.

Lý do mà MPC đưa ra do doanh nghiệp này có quy mô lớn với nhiều công ty con và công ty liên kết hoạt động sản xuất kinh doanh nhiều ngành nghề và phân bổ nhiều nơi khác nhau, cả trong nước và nước ngoài, do đó, việc tập hợp số liệu đầy đủ để lập báo cáo hợp nhất mất nhiều thời gian nên MPC không thể hoàn thành báo cáo theo đúng thời gian quy định.

MPC xin gia hạn nộp báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2022 đến ngày 20/8.

Năm 2022, MPC lên kế hoạch doanh thu 21.018 tỷ đồng, lãi trước thuế 1.373 tỷ đồng, lần lượt tăng 55% và 109% so với thực hiện năm 2021. Đơn vị này cũng kỳ vọng lượng xuất khẩu đạt 64.600 tấn, tương ứng với giá trị xuất khẩu mục tiêu khoảng 796 triệu USD. Mức cổ tức dự kiến cho năm nay là 50% - 70%.

Tin mới lên