Tài chính

‘Vua tôm’ Minh Phú lãi đậm 185 tỷ nửa đầu năm, gấp 6 lần cùng kỳ

(VNF) – "Vua tôm" Minh Phú dường như đang trở lại với việc lợi nhuận nửa đầu năm 2017 tăng gấp 6 lần, doanh thu cũng rất khả quan khi tăng 34,5%.

‘Vua tôm’ Minh Phú lãi đậm 185 tỷ nửa đầu năm, gấp 6 lần cùng kỳ

"Vua tôm" Minh Phú lãi đậm nửa đầu năm 2017

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2017, theo đó, doanh thu thuần nửa đầu năm 2017 của Minh Phú đạt 6.342 tỷ đồng, tăng 34,5% so với cùng kỳ năm 2016.

Cùng với việc doanh thu tăng mạnh, tỷ lệ giá vốn trên doanh thu thuần giảm đáng kể từ mức 90,5% xuống mức 89,4% là nguyên nhân khiến lợi nhuận gộp của Minh Phú tăng tới 49,4%, đạt 671 tỷ đồng.

Trong khi đó, chi phí lãi vay của Minh Phú đã bất ngờ giảm mạnh trong nửa đầu năm, xuống còn 86,6 tỷ đồng, giảm gần 30% so với cùng kỳ năm 2016. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm 20%, xuống còn 82,7 tỷ đồng. Duy chỉ có chi phí bán hàng tăng 20%, lên mức 327 tỷ đồng.

Kết thúc nửa đầu năm 2017, lợi nhuận trước thuế của Minh Phú đạt 185 tỷ đồng, gấp 6 lần cùng kỳ năm ngoái.

Mặc dù kết quả kinh doanh khởi sắc rõ rệt, tuy nhiên vẫn còn điểm tối khi dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh nửa đầu năm nay của Minh Phú âm nặng, tới (-) 907 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là do "vua tôm" tăng mạnh hàng tồn kho thêm hơn 1.000 tỷ đồng.

Tính đến hết ngày 30/6/2017, tổng tài sản của Minh Phú đạt 8.357 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,05% so với hồi đầu năm. Phần lớn tài sản của tập đoàn này tập trung tại hàng tồn kho (4.391 tỷ đồng), kế đến là các khoản phải thu ngắn hạn (1.156 tỷ đồng) và tài sản cố định (1.014 tỷ đồng).

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của Minh Phú đến hết ngày 30/6/2017 ở mức 2.438 tỷ đồng, tăng 6,4%. Nợ phải trả ở mức 5.919 tỷ đồng, tăng nhẹ 23 tỷ đồng, trong đó tổng nợ vay (cả ngắn hạn và dài hạn) ở mức 5.365 tỷ đồng, tương đương con số đầu năm.

Tin mới lên