Tài chính

Vượt mọi chỉ tiêu sản lượng, GAS báo lãi trước thuế 10.500 tỷ đồng

(VNF) – Năm 2017, Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (HoSE: GAS) đã ghi nhận việc thực hiện vượt mức tất cả các chỉ tiêu sản lượng được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) giao.

Vượt mọi chỉ tiêu sản lượng, GAS báo lãi trước thuế 10.500 tỷ đồng

Doanh thu 2017 của GAS đạt 66.001 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 10.560 tỷ đồng.

Cụ thể, khí ẩm tiếp nhận 9,83 tỷ m3, đạt 102% kế hoạch năm; khí khô sản xuất và cung cấp 9,61 tỷ m3, đạt 104% kế hoạch năm; condensate sản xuất và cung cấp 78,7 ngàn tấn, đạt 146% kế hoạch năm; LPG sản xuất và cung cấp 1.349,4 ngàn tấn, đạt 129% kế hoạch năm.

Năm 2017, GAS đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính từ 28 - 68% so với kế hoạch, tăng so với năm 2016. Doanh thu đạt 66.001 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 10.560 tỷ đồng, tăng 9 - 15% so với thực hiện năm 2016.

Các con số trên của GAS đóng góp trên 13% doanh thu và 44% lợi nhuận cho toàn PVN.

Theo ông Nguyễn Vũ Trường Sơn, Tổng giám đốc PVN, năm 2017, PVN đã hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh và tài chính. Theo đó, sản lượng khai thác dầu và khí năm 2017 toàn PVN đều vượt so với kế hoạch Chính phủ giao. Về tài chính, tổng doanh thu toàn Tập đoàn vượt 12% kế hoạch năm, tăng 8% so với năm 2016; tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất ước đạt 23.800 tỷ đồng, vượt 43% kế hoạch năm.

Ông Sơn cho biết trước mắt, PVN sẽ khẩn trương hoàn thiện đề án tái cơ cấu toàn diện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trước đó, như VietnamFinance đã đưa tin, Tổng cục thuế đã có quyết định gửi GAS về việc truy thu thuế phải nộp phát sinh và các khoản xử lý hành chính.

Theo kết luận thanh tra của Tổng cục Thuế, về cơ bản GAS đã nghiêm túc chấp hành các quy định pháp luật về thuế, thực hiện kê khai nộp thuế theo quy định, tuy nhiên trong quá trình thực hiện còn phát sinh một số nghiệp vụ chưa đúng dẫn đến phát sinh nghĩa vụ nộp thuế.

Theo đó, tổng số tiền truy thu thuế GAS phải nộp phát sinh thêm và các khoản xử lý hành chính theo quy định do chậm nộp gần 106 tỷ đồng.

Với phần truy thu thuế, do có sự khác nhau trong cách hiểu các quy định về pháp luật thuế cũng như quan điểm về ghi nhận doanh thu, chi phí và thời điểm áp dụng thuế suất tính thuế thu nhập doanh nghiệp dẫn đến thanh tra đã tính toán lại và tăng số thuế phải nộp hơn 82,6 tỷ đồng.

Còn phần xử lý vi phạm hành chính về thuế, GAS cho biết tính từ số tiền thu thuế phải nộp tăng thêm, số tiền phạt hành chính và lãi chậm nộp là hơn 23,3 tỷ đồng.

Tổng công ty cho biết trong thời gian tới sẽ tiến hành rà soát lại các văn bản, chuẩn mực chế độ kế toán hiện hành để đảm bảo việc hạch toán, ghi nhận chi phí đúng kỳ, đúng chế độ.

Tin mới lên