Học thuật

William Arthur Lewis là ai?

(VNF) - Cùng VietnamFinace tìm hiểu William Arthur Lewis là ai?

William Arthur Lewis là ai?

William Arthur Lewis (1915 - 1991) là người cùng Theodore Schultz được giải Noben về kinh tế năm 1979 cho những đóng góp trong lý thuyết phát triển kinh tế

William Arthur Lewis (1915 - 1991) là người cùng Theodore Schultz được giải Noben về kinh tế năm 1979 cho những đóng góp trong lý thuyết phát triển kinh tế. Lewis là tác giả của cuốn sách giáo khoa Lý thuyết về tăng trưởng kinh tế (1955). 

Lewis lập luận rằng mặc dù tăng trưởng có thể đem lại những ích lợi nhất định, góp phần cải thiện mức sống ở các nước đang phát triển, nhưng nó cũng làm đảo lộn nền văn hóa của các nước đó, đặc biệt ở những nơi tăng trưởng quá nhanh. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của cơ sở hạ tầng kinh tế ở các nước đang phát triển và nhu cầu về vốn đầu tư chung của xã hội như hệ thống 

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Trong thời gian còn học ở Trường Kinh tế London, Lewis quan tâm nhiều hơn tới kinh tế học tổ chức, chú ý tới các vấn đề như độc quyền, định giá, cạnh tranh. Ông cũng quan tâm tới cả môn sử kinh tế, môn kinh tế thế giới và môn kinh tế học phát triển. Ông đã từng được Friedrich Hayek mời giảng chuyên đề về lịch sử kinh tế giữa hai cuộc chiến tranh thế giới.

Thời gian giảng và nghiên cứu tại Đại học Manchester là thời gian Lewis đã có những đóng góp đột phát cho lý luận kinh tế học trong lĩnh vực kinh tế học phát triển. Năm 1954, ông công bố nghiên cứu nổi tiếng có tên Economic Development with Unlimited Supplies of Labour trên tạp chí The Manchester School số tháng 5. Những lý luận của ông trình bày trong nghiên cứu này được giới kinh tế học gọi là Mô hình Lewis.

Ông còn là người đã mô hình hóa các điều kiện về trao đổi thương mại giữa quốc gia phát triển với quốc gia kém phát triển. Không chỉ nghiên cứu về các mô hình lý thuyết, ông còn là người tích cực đề xuất các chính sách kinh tế.

Tin mới lên