Xử lý dứt điểm sai phạm tại dự án 8B Lê Trực (Ba Đình)