Thị trường

'Xăng bắt tay Dầu', có thể mua cổ phần các dự án liên quan

(VNF) - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) vừa ký Thỏa thuận hợp tác toàn diện, theo đó hai bên có thể sẽ hợp tác góp vốn, mua cổ phần các dự án liên quan.

'Xăng bắt tay Dầu', có thể mua cổ phần các dự án liên quan

Theo thỏa thuận hợp tác, Petrolimex và PVN sẽ cùng nghiên cứu để xúc tiến các hoạt động hợp tác đầu tư, kinh doanh và hỗ trợ nhau cả về cơ sở vật chất kỹ thuật lẫn việc mở rộng hoạt động kinh doanh, nhằm mục tiêu khai thác tốt nhất thế mạnh của mỗi bên, tiềm năng của thị trường trong và ngoài nước, để cùng gia tăng giá trị trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam.

Hai bên cam kết ưu tiên sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, giới thiệu để các khách hàng, đối tác doanh nghiệp trong nước và quốc tế sử dụng các các sản phẩm, dịch vụ của nhau.

Hai bên cam kết hợp tác góp vốn, mua cổ phần các dự án liên quan; tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ lẫn nhau phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh với mục tiêu khai thác tối đa tiềm năng, nâng cao hiệu quả, củng cố vị thế và tăng cường sức cạnh tranh của mỗi bên trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng, hiệu quả, đảm bảo lợi ích và phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam.

Trên cơ sở các điều kiện của thỏa thuận này, Petrolimex và PVN sẽ xây dựng kế hoạch triển khai các công việc cụ thể, các chương trình hành động, phương án thực thi nhằm đạt được mục tiêu mà hai bên đã thống nhất như trên.

Chủ tịch PVN Trần Sỹ Thanh cho biết, trong bối cảnh doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt với sự cạnh tranh gắt gao đến từ các doanh nghiệp nhiều tiềm lực trong khu vực và thế giới, sự hợp tác giữa PVN và Petrolimex "sẽ không chỉ mang đến lợi ích cho mỗi bên mà còn mang lại lợi ích quốc gia và cho chính người tiêu dùng xăng dầu cả về giá cả và chất lượng". Trên nguyên tắc đó, PVN và Petrolimex sẽ chia sẻ lợi ích lẫn nhau chứ không phải cạnh tranh “mạnh ai nấy được”.

Trong khi đó, theo chủ tịch Petrolimex Phạm Văn Thanh, sự hợp tác giữa hai tập đoàn kinh tế có đóng góp lớn vào ngân sách sẽ mở ra cơ hội cho hai tập đoàn cùng phát triển, tận dụng được nguồn lực và thế mạnh của mỗi bên vì mục tiêu đem lại sự ổn định cho thị trường xăng dầu trong nước.

Ngay sau kễ ký thỏa thuận hợp tác này, hai bên sẽ họp cấp cao để bàn bạc triển khai các vấn đề hợp tác cụ thể, đặc biệt là vấn đề tiêu thụ xăng dầu khi Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn, nơi PVN có 25% cổ phần, đi vào hoạt động thương mại.

Tin mới lên