Tài chính

Xây dựng Hòa Bình (HBC) đặt chỉ tiêu lợi nhuận tăng gấp 3,6 lần năm 2021, cổ tức ở mức 5%

(VNF) - Hội đồng quản trị lên phương án chia cổ tức năm 2021 với tổng tỷ lệ 10%, bao gồm 3% bằng tiền và 7% bằng cổ phiếu, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 30.000 đồng và 7 cổ phiếu mới.

Xây dựng Hòa Bình (HBC) đặt chỉ tiêu lợi nhuận tăng gấp 3,6 lần năm 2021, cổ tức ở mức 5%

Xây dựng Hòa Bình (HBC) đặt chỉ tiêu lợi nhuận tăng gấp 3,6 lần năm 2021, cổ tức ở mức 5%

Theo tài liệu đại hội cổ đông thường niên 2022 vừa được Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HoSE: HBC) công bố, hội đồng quản trị dự trình kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 17.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 350 tỷ đồng, lần lượt tăng 55% và 260% so với thực hiện năm 2021. Dự kiến mức chi trả cổ tức cho cổ đông ở mức 5% bằng tiền và/hoặc cổ phiếu.

Đây là kế hoạch đã điều chỉnh giảm so với dự định ban đầu của HBC. Trước đó, nhà thầu tốp đầu cả nước chia sẻ tổng doanh thu mục tiêu là 20.000 tỷ đồng, còn lợi nhuận sau thuế mục tiêu là 420 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, HBC có tờ trình cổ đông về phương án phát hành riêng lẻ tối đa 74 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Mức giá phát hành sẽ do hội đồng quản trị quyết định, song không thấp hơn giá trị sổ sách.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ dùng để bổ sung vốn kinh doanh cho doanh nghiệp và thanh toán các khoản nợ vay nhằm giảm áp lực tài chính. Thời gian dự kiến triển khai phương án phát hành riêng lẻ là năm nay và năm tới. Việc chuyển nhượng cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế ba năm với nhà đầu tư chiến lược và một năm với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

HBC cũng lên kế hoạch phát hành tổng cộng 7,55 triệu cổ phiếu ESOP đã bị hoãn lại từ các năm trước và quyền mua cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng sẽ trình cổ đông phương án phát hành 5 triệu quyền mua cổ phiếu cho cán bộ, công nhân viên đang làm việc cho HBC, 1 quyền mua được mua 1 cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Quyền mua có hiệu lực ba năm kể từ ngày 1/1/2022 với điều kiện cán bộ, công nhân viên làm việc cho doanh nghiệp trong ba năm liên tục và không bị kỷ luật từ cấp 2 trở lên.

Như vậy, nếu hoàn tất các đợt phát hành cổ phiếu trên, vốn điều lệ của HBC sẽ tăng tối đa từ 2.456 tỷ đồng lên 3.322 tỷ đồng.

HBC cũng dự kiến trình đại hội cổ đông thông qua đơn từ nhiệm vị trí thành viên hội đồng quản trị của ông Phan Ngọc Thạch và ông Park Seok Bae. Ngược lại, bầu bổ sung hai cá nhân thay thế là ông Nguyễn Trung Thành, Giám đốc Tài chính và ông Nguyễn Đức Khương.

Năm 2021, HBC ghi nhận doanh thu thuần đạt 11.355 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm 2020 và lợi nhuận sau thuế đạt 92,3 tỷ đồng, tăng trưởng 10%. Với kết quả này, doanh nghiệp dự kiến trình phương án chi trả cổ tức năm 2021 với tổng tỷ lệ 10%, trong đó 3% bằng tiền và 7% bằng cổ phiếu, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 30.000 đồng và 7 cổ phiếu mới.

Tin mới lên