M&A

Xây lắp Điện I (PC1) muốn sở hữu chi phối Công ty Khoáng Sản Tấn Phát

(VNF) - Công ty Cổ phần Xây lắp Điện I (HoSE: PC1) dự kiến thông qua chuyển nhượng cổ phần để sở hữu chi phối Công ty Cổ phần Khoáng Sản Tấn Phát trong quý II này.

Xây lắp Điện I (PC1) muốn sở hữu chi phối Công ty Khoáng Sản Tấn Phát

Xây lắp Điện I (PC1) muốn sở hữu chi phối Công ty Khoáng Sản Tấn Phát

HĐQT PC1 vừa thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng cổ phần để tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Khoáng sản Tấn Phát nhằm đảm bảo tỷ lệ chi phối. Theo đó, PC1 sẽ nhận chuyển nhượng từ 51-60% vốn điều lệ của Khoáng sản Tấn Phát trong quý II/2021.

Tính đến cuối quý I, tỷ lệ lợi ích/quyền biểu quyết của PC1 tại Khoáng sản Tấn Phát là 33,92%, tương đương giá trị đầu tư ghi sổ theo phương pháp vốn chủ sở hữu là hơn 37,3 tỷ đồng. Nếu hoàn tất tăng tỷ lệ sở hữu lên mức chi phối, Khoáng sản Tấn Phát sẽ chuyển từ công ty liên kết thành công ty con của PC1 và hợp nhất kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính.

Ngoài Khoáng sản Tấn Phát thì PC1 hiện có 2 công ty liên kết khác và 22 công ty con được hợp nhất kết quả kinh doanh, hoạt động ở nhiều lĩnh vực như xây lắp điện, đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện, quản lý sau đầu tư thủy điện, sản xuất điện từ năng lượng gió, kinh doanh bất động sản và khai thác khoảng sản…

Về tình hình kinh doanh của PC1, doanh thu thuần quý I đạt 1.548 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2020. Ngược lại, sau khi trừ giá vốn và các loại chi phí, lợi nhuận sau thuế thu về lại giảm 9,6%, đạt gần 80 tỷ đồng.

Năm 2021, PC1 dự kiến tổng doanh thu đạt 8.003 tỷ đồng, tăng 20% so với mức thực hiện năm 2020. Lợi nhuận sau thuế dự kiến giảm 6% về 510 tỷ đồng.

Như vậy, sau 3 tháng đầu năm, PC1 đã hoàn thành hơn 15% kế hoạch về lợi nhuận.

Cổ phiếu PC1 mở cửa phiên 1/6 ở mức giá 26.300 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 5.000 tỷ đồng.

Tin mới lên