Xe kinh doanh vận tải chuyển biển số sang màu vàng