Đô thị

Xem xét đầu tư cao tốc từ Hữu Nghị đi Tân Thanh - Cốc Nam theo hình thức PPP

(VNF) - Thủ tướng vùa yêu cầu UBND tỉnh Lạng Sơn rà soát quy hoạch, làm việc với Hội đồng thẩm định liên ngành để xem xét thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án thành phần 2 tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn với phạm vi bao gồm đoạn tuyến từ Hữu Nghị đi Tân Thanh - Cốc Nam (dài khoảng 19 km) theo hình thức PPP.

Xem xét đầu tư cao tốc từ Hữu Nghị đi Tân Thanh - Cốc Nam theo hình thức PPP

Thủ tướng yêu cầu xem xét đầu tư dự án thành phần 2 tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn theo hình thức PPP.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Lạng Sơn rà soát quy hoạch, làm việc với Hội đồng thẩm định liên ngành do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì và các Bộ, cơ quan liên quan để xem xét thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án thành phần 2 với phạm vi bao gồm đoạn tuyến từ Hữu Nghị đi Tân Thanh - Cốc Nam (dài khoảng 19 km) theo hình thức PPP để đảm bảo việc kết nối với tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh và các cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh, Cốc Nam.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan đề xuất nguồn vốn hỗ trợ bổ sung từ ngân sách trung ương cho tỉnh Lạng Sơn theo quy định của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư để tham gia thực hiện đoạn tuyến từ Hữu Nghị đi Tân Thanh - Cốc Nam; kịp thời trình cấp có thẩm quyền xem xét.

UBND tỉnh Lạng Sơn có trách nhiệm bố trí vốn ngân sách địa phương, đảm bảo tỷ lệ vốn nhà nước tham gia dự án thành phần 2 (bao gồm cả vốn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương) theo đúng quy định của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Lạng Sơn phối hợp chặt chẽ với các Bộ, cơ quan liên quan và Nhà đầu tư để khẩn trương hoàn thành hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án thành phần 2 trước ngày 30/11. Đồng thời chịu trách nhiệm thực hiện dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho nhà đầu tư tổ chức thi công, hoàn thành dự án trong thời hạn chậm nhất trong 2 năm, đưa vào sử dụng năm 2023.

Đối với tuyến đường Quốc lộ 4B, theo Thủ tướng, việc đầu tư nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 4B là rất cần thiết để kết nối liên vùng giữa các tỉnh biên giới Cao Bằng - Lạng Sơn - Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng và các tỉnh, thành phố khác, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Do đó, Thủ tướng chỉ đạo UBND tỉnh Lạng Sơn làm việc với Bộ Giao thông Vận tải, tỉnh Quảng Ninh và các Bộ, cơ quan liên quan để thống nhất quy mô đầu tư, phương án đầu tư và nguồn vốn đầu tư, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hoặc nghiên cứu đầu tư theo hình thức PPP.

Tin mới lên