Tiêu điểm

Xem xét kỷ luật Chủ tịch và Tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam

(VNF) - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương xác định ông Vũ Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên và ông Cao Thành Đồng, Tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (SBIC) vi phạm đến mức phải kỷ luật.

Xem xét kỷ luật Chủ tịch và Tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam

Ông Vũ Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên SBIC

Tại kỳ họp thứ 22 vừa diễn ra trong hai ngày 1-2/11, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, sau khi xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy, UBKT Trung ương nhận thấy: Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty các nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020 đã có nhiều vi phạm.

Cụ thể là đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc; buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị trực thuộc và một số cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc quản lý và sử dụng kinh phí tái cơ cấu doanh nghiệp, làm thất thoát, lãng phí lớn tiền và tài sản của Nhà nước, nhiều cá nhân bị xử lý hình sự.

Trách nhiệm đối với các vi phạm, khuyết điểm nêu trên thuộc về Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy các nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020 và các ông: Vũ Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên; Cao Thành Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng giám đốc Tổng Công ty và một số cá nhân.

Ông Cao Thành Đồng, Tổng giám đốc SBIC

Theo UBKT Trung ương, những vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty và các cá nhân nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Tin mới lên