Thị trường

Xem xét tạm dừng thu phí các đơn vị chậm triển khai thu phí không dừng

(VNF) - Trường hợp các đơn vị chậm tiến độ triển khai hệ thống thu phí không dừng, Bộ Giao thông Vận tải sẽ xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, bao gồm cả việc tạm dừng thu phí.

Xem xét tạm dừng thu phí các đơn vị chậm triển khai thu phí không dừng

Bộ GTVT sẽ xem xét tạm dừng thu phí đối với các trạm chậm triển khai thu phí không dừng.

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thu phí dịch vụ đường bộ theo hình thức điện tử không dừng.

Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) khẩn trương hoàn thành việc lắp đặt, vận hành thiết bị thu phí không dừng tại các tuyến cao tốc trước ngày 31/7/2022. Đồng thời, tuyên truyền, hoàn thiện hệ thống trạm thu phí, xây dựng phương án triển khai thu phí không dừng toàn bộ trên các tuyến cao tốc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Với các trường hợp chậm tiến độ, Bộ Giao thông Vận tải cho biết sẽ xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, bao gồm cả việc tạm dừng thu phí.

Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo các nhà đầu tư BOT, hỗ trợ các địa phương triển khai lắp đặt các làn thu phí còn lại, đảm bảo chỉ duy trì 1 làn thu phí hỗn hợp tại mỗi chiều xe chạy, hoàn thành trước ngày 31/7/2022. Xem xét tạm dừng thu phí đối với các trạm triển khai chậm tiến độ.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng được giao rà soát, hoàn thiện hệ thống vạch sơn, biển báo tại các trạm thu phí và xây dựng phương án phân luồng, tổ chức giao thông, kết nối liên thông khi chỉ duy trì 1 làn thu phí hỗn hợp tại mỗi chiều xe chạy.

Bộ Giao thông Vận tải giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với các địa phương, VEC, các nhà đầu tư, nhà cung cấp dịch vụ xây dựng phương án triển khai thu phí hoàn toàn tự động đối với các tuyến cao tốc, hỗ trợ các nhà cung cấp dịch vụ tăng cường dán thẻ, mở rộng dịch vụ, bảo đảm hoàn thành mục tiêu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Liên quan đến công tác triển khai hệ thống thu phí không dừng, trong báo cáo mới đây của VEC, doanh nghiệp này cho biết đã tổ chức ký kết hợp đồng gói thầu thuê dịch vụ thu phí các dự án đường cao tốc do VEC quản lý, khai thác.

Để đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, VEC và nhà thầu đã họp bàn xây dựng phương án, bản tiến độ tổng thể, chi tiết để triển khai thi công, lắp đặt hệ thống thu phí không dừng; xây dựng các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong quá trình thi công trên các tuyến cao tốc; đồng thời, tổ chức tuyên truyền rộng rãi tới người tham gia giao thông trên đường cao tốc các quy định khi lưu thông qua làn thu phí không dừng và chế tài áp dụng đối với người điều khiển phương tiện không đủ điều kiện thực hiện thu phí thu phí không dừng nhưng đi vào làn ETC...

Tiến độ triển khai thi công hệ thống thu phí không dừng trên các tuyến cao tốc VEC quản lý, khai thác như sau: Từ ngày 10/6 đến 5/7 hoàn thành cắt đảo làn, kéo cáp quang từ cổng trạm về nhà điều hành trạm; từ ngày 10/6 đến 5/7 cài đặt phần mềm thiết bị, chạy giả định.

Từ ngày 26/6 đến 15/7 hoàn thành lắp đặt toàn bộ giá long môn (28/28 trạm); từ ngày 5 – 27/7, sẽ hoàn thành lắp đặt thiết bị ngoài hiện trường và kết nối với máy chủ; từ 25 – 31/7 sẽ chạy thử nghiệm kiểm tra hệ thống.

VEC cũng cho biết từ 0h ngày 1/8 đến 0h ngày 1/9 sẽ vận hành hệ thống thu phí không dừng và đánh giá chỉ số hiệu năng sử dụng (KPI).

Tin mới lên