Tài chính

Xi măng Hà Tiên 1: Lãi sau thuế quý II tăng 15%, nợ vay giảm hơn 490 tỷ đồng

(VNF) - Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 (HoSE: HT1) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2021 với lợi nhuận trước thuế bán niên đạt hơn 425 tỷ đồng, tăng nhẹ 7% so với cùng kỳ và hoàn thành hơn 52% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Xi măng Hà Tiên 1: Lãi sau thuế quý II tăng 15%, nợ vay giảm hơn 490 tỷ đồng

Xi măng Hà Tiên 1: Lãi sau thuế quý II tăng 15%, nợ vay giảm hơn 490 tỷ đồng

Doanh thu thuần quý II của HT1 đạt gần 2.260 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2020. Giá vốn tăng mạnh hơn ở mức 12,7%, làm biên lãi gộp của HT1 co nhẹ từ 20,63% (quý II/2020) về 19,44% (quý II/2021).

Lợi nhuận gộp đạt hơn 439 tỷ đồng trong quý II, tăng nhẹ hơn 4,6% so với cùng kỳ năm 2020. Hoạt động tài chính lỗ hơn 36 tỷ đồng do doanh thu không đủ bù đắp chi phí.  

Trừ đi các loại chi phí khác, HT1 báo lãi sau thuế quý II đạt hơn 240 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2020.

Theo giải trình của công ty, sản lượng tiêu thụ xi măng tăng 12% trong quý II đã trực tiếp dẫn đến kết quả tăng trưởng trong doanh thu và lợi nhuận, đồng thời chi phí tài chính giảm gần 19 tỷ đồng cũng là nguyên nhân tác động đến kết quả kinh doanh trong kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, HT1 ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt hơn 4.001 tỷ đồng và hơn 335 tỷ đồng, tương đương tăng 6% và 7% so với 6 tháng đầu năm 2020.

Năm 2021, HT1 lên kế hoạch doanh thu và thu nhập đạt 8.079 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,3% so với mức thực hiện năm 2020. Lợi nhuận trước thuế kỳ vọng đạt 815 tỷ đồng, tương đương tăng trưởng ở mức 6,27%. Như vậy sau 6 tháng đầu năm, HT1 đã hoàn thành hơn 52% kế hoạch về lợi nhuận.

Về cơ cấu tài sản, tình tới cuối quý II, tổng tài sản của HT1 giảm nhẹ 7,7% so với thời điểm đầu năm, đạt hơn 9.267 tỷ đồng. Trong đó, khoản tiền và tương đương tiền giảm mạnh hơn 475 tỷ đồng từ mức trên 1.000 tỷ đồng về còn hơn 603 tỷ đồng. Hàng tồn kho vẫn duy trì ở mức 722 tỷ đồng, tăng không đáng kể so với đầu năm.

Tổng nợ phải trả của HT1 giảm hơn 21% về mức hơn 3.668 tỷ đồng. Trong đó, HT1 đã giảm hơn 493 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn so với thời điểm đầu năm. Sau khi giải quyết xong 800 tỷ đồng nợ vay dài hạn vào cuối năm 2020, công ty này đến nay vẫn chưa ghi nhận khoản vay dài hạn nào.

Các khoản phải trả ngắn hạn khác cũng giảm mạnh từ mức hơn 384 tỷ đồng (đầu năm 2021) về mức 28 tỷ đồng, giảm chủ yếu ở phần cổ tức phải trả.

Cổ phiếu HT1 mở cửa phiên 20/7 ở mức giá 14.400 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 5.400 tỷ đồng.

Tin mới lên