Thị trường

Xóa sổ thêm 2 công ty kinh doanh đa cấp

(VNF) - Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) vừa phát đi thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh của hai doanh nghiệp đa cấp là Công ty TNHH Triwonder International và Công ty TNHH Isagenix Việt Nam.

Xóa sổ thêm 2 công ty kinh doanh đa cấp

Cục Quản lý cạnh tranh vừa ra thông báo xóa sổ 2 công ty đa cấp

Cụ thể, theo Cục Quản lý cạnh tranh, Công ty TNHH Triwonder International  có trụ sở chính và địa điểm hoạt động bán hàng đa cấp tại tầng 15, tòa nhà An Phú, 24 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội.

Công ty có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số : 050/QLCT-GCN do Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương cấp lần đầu ngày 15 tháng 8 năm 2015, cấp sửa đổi bổ sung lần thứ 01 ngày 16 tháng 9 năm 2016. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp là Nguyễn Anh Sơn.

Công ty bị chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp do doanh nghiệp không triển khai hoạt động bán hàng đa cấp trong thời hạn 12 tháng liên tục kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp. Thời gian bắt đầu chấm dứt hoạt động từ ngày 12/10/2016.

"Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Cục Quản lý cạnh tranh ban hành thông báo này, Công ty TNHH Triwonder International có trách nhiệm hoàn thành các nghĩa vụ đối với người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật (nếu có).

"Người tham gia bán hàng đa cấp (nếu có) có bất kỳ khiếu nại về việc Công ty chưa hoàn thành các nghĩa vụ đối với người tham gia bán hàng đa cấp có thể gửi trực tiếp tới Công ty hoặc Cục Quản lý cạnh tranh để được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật", thông báo nêu rõ.

Xóa sổ thêm 2 công ty kinh doanh đa cấp ảnh 1

Theo thống kê của Bộ Công Thương, đến tháng 11/2016, đã xóa sổ 25 công ty đa cấp

Đối với Công ty TNHH Isagenix Việt Nam, Cục Quản lý cạnh tranh cho biết, công ty có trụ sở chính tại ô số 2, tầng M, tòa nhà Sông Hồng, số 165 Thái Hà, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội.

Công ty có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số 017/QLCT-GCN do Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương, cấp lần đầu ngày 23/1/2015, cấp sửa đổi bổ sung lần thứ 4 ngày 22/1/ 2016. Người đại diện theo pháp luật là Kevin Patricks Adams.

Công ty bị chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp trên toàn quốc, thời gian bắt đầu từ 14/3/2016.

Cục Quản lý cạnh tranh cho biết trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Cục Quản lý cạnh tranh ra thông báo, người tham gia bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Isagenix Việt nam có quyền thông báo đến Cục về việc Công ty chưa hoàn thành các nghĩa vụ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 Nghị định 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.  

Trường hợp không có thông báo nào của người tham gia bán hàng đa cấp gửi tới Cục Quản lý cạnh tranh trong thời hạn nêu trên, Công ty TNHH Isagenix Việt Nam được coi là đã hoàn thành các nghĩa vụ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 Nghị định 42/2014/NĐ-CP. Cục Quản lý cạnh tranh ban hành văn bản chấp thuận giải tỏa ký quỹ cho doanh nghiệp sau khi doanh nghiệp đã hoàn thành các nghĩa vụ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 Nghị định 42/2014/NĐ-CP.

Tin mới lên