Tài chính

Xử phạt các doanh nghiệp cổ phần hóa chậm niêm yết trên thị trường chứng khoán

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết, Bộ Tài chính sẽ kiến nghị phải xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật hiện hành đối với những doanh nghiệp Nhà nước đã cổ phần hóa mà chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Xử phạt các doanh nghiệp cổ phần hóa chậm niêm yết trên thị trường chứng khoán

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai

Ngày 1/3, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết, ngày 15/8/2017, Bộ Tài chính đã công khai danh sách 747 doanh nghiệp đã cổ phần hóa nhưng chưa đăng ký niêm yết trên thị trường chứng khoán. 

Sau đó, Bộ Tài chính đã rà soát và trong năm 2018, Bộ đã chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán rà soát. Tính đến ngày 12/9/2018, có 152 doanh nghiệp đã đăng ký giao dịch và niêm yết trên thị trường chứng khoán, chỉ đạt 20,3%.

Chính vì vậy, Bộ Tài chính đã tham mưu và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 01 ngày 5/1/2019, trong đó có giải pháp nhằm đẩy nhanh quá trình niêm yết của các doanh nghiệp cổ phần hóa trên thị trường chứng khoán. Trong đó, yêu cầu các cơ quan đại diện chủ sở hữu tiếp tục thực hiện nghiêm việc đăng ký giao dịch và niêm yết sau khi cổ phần hóa và chịu trách nhiệm về vấn đề này.

Việc công khai danh sách các doanh nghiệp đã cổ phần hóa thực hiện niêm yết trên thị trường chứng khoán, đối với doanh nghiệp đến nay chưa niêm yết thì Bộ Tài chính sẽ kiến nghị trước hết là phải xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật hiện hành. Bộ sẽ chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thực hiện xử phạt theo quy định pháp luật đối với doanh nghiệp chưa chấp hành nghiêm việc giao dịch và niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Bộ cũng kiến nghị cơ quan đại diện chủ sở hữu xử lý trách nhiệm của cá nhân người đại diện vốn tại các doanh nghiệp này.

Tin mới lên