Tài chính

Xử phạt hai công ty chứng khoán liên quan trái phiếu Tân Hoàng Minh

(VNF) - Chứng khoán Everest và Chứng khoán An Bình bị xử phạt tổng cộng hơn 700 triệu đồng vì những vi phạm trong việc chào bán trái phiếu của các công ty con thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Xử phạt hai công ty chứng khoán liên quan trái phiếu Tân Hoàng Minh

Xử phạt Chứng khoán Everest và An Bình liên quan trái phiếu Tân Hoàng Minh

Chứng khoán Everest bị xử phạt 400 triệu đồng

Ngày 16/9, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (EVS) 250 triệu đồng do không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ chào bán hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ chính xác, có thể kiểm chứng được.

Cụ thể, EVS là tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán cho Công ty Cổ phần Cung điện Mùa Đông (CĐMĐ) thực hiện đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ mã trái phiếu WTPCH2125003. Tuy nhiên, công ty chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc rà soát việc đáp ứng đầy đủ quy định về hồ sơ chào bán trái phiếu riêng lẻ theo quy định.

Theo bản công bố thông tin (CBTT), CĐMĐ ghi "đã thực hiện thanh toán đủ cả gốc, lãi của trái phiếu đã phát hành".  Tuy nhiên, có một nội dung khác trong bản CBTT lại cho thấy "CĐMĐ đã phát hành 2 mã trái phiếu WTPCH2124001, WTPCH2124002 với tổng trị giá 450 tỷ đồng nhưng tính đến ngày 30/11/2021 chưa kết thúc các đợt phát hành này và chưa phát sinh nợ gốc, lãi trái phiếu".

Cũng trong bản CBTT, có đưa thông tin về một số dự án CĐMĐ đã và sắp triển khai. Đối với dự án sắp triển khai là Khu Du lịch phức hợp Hoàng Hải ở Kiên Giang, EVS không có hồ sơ, tài liệu thể hiện vai trò của CĐMĐ liên quan đến dự án này.

Bên cạnh đó, EVS còn bị phạt tiền 150 triệu đồng do báo cáo có nội dung sai lệch.

Theo biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng giữa EVS và CĐMĐ thì tổng giá trị trái phiếu WTPCH2125003 chào bán thành công 0 đồng. Tuy nhiên, EVS đã báo cáo sai lệch về khối lượng chào bán thành công và phương thức phát hành.

Cụ thể, EVS báo cáo CĐMĐ phát hành 3.220/3.230 tỷ đồng trái phiếu WTPCH2125003 vào ngày 1/12/2021 theo phương thức đại lý phát hành. Tuy nhiên trong bản sau đó, công ty chứng khoán lại báo cáo con số chỉ là 10/3.230 tỷ đồng trái phiếu vào ngày 16/12/2021 theo phương thức đại lý phát hành.

Một báo cáo khác của EVS gửi HNX về mã trái phiếu WTPCH2125003 thể hiện: khối lượng đăng ký và lưu ký trong kỳ là 0,01 tỷ đồng, khối lượng trái phiếu đăng ký và lưu ký tại thời điểm cuối kỳ là 3.230 tỷ đồng. Tuy nhiên, báo cáo này gửi đoàn kiểm tra thì các số liệu nêu trên đều bằng 0.

Một nội dung sai lệch khác là về cơ cấu nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu. EVS thông tin có 2 nhà đầu tư tổ chức trong nước nắm giữ trái phiếu WTPCH2125003 nhưng số liệu cung cấp đoàn kiểm tra là không có nhà đầu tư.

Với các sai phạm trên, EVS bị xử phạt tổng số tiền là 400 triệu đồng.

Chứng khoán An Bình bị xử phạt 310 triệu đồng

Cũng trong ngày 16/9, UBCKNN ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 250 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) do không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ chào bán hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ chính xác, có thể kiểm chứng được.

ABS là tổ chức tư vấn cho Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ khách sạn Soleil thực hiện đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ mã trái phiếu SOLCH2123001 với giá trị 800 tỷ đồng.

Nghị quyết số 1606/2021/NQ-SL về phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ đang lưu trữ chỉ gồm các trang đánh số 1,3,5,7,9,11 và 13. Nội dung nêu tại các trang này chưa thể hiện đầy đủ thông tin về trái phiếu dự kiến phát hành.

Thứ hai, bản công bố thông tin của Soleil ghi "Công ty chưa thực hiện phát hành trái phiếu và cũng không tồn đọng khoản nợ đến hạn nào chưa được thanh toán tại thời điểm chào bán trái phiếu".

Tuy nhiên, báo cáo tài chính năm 2020 của Soleil lại cho thấy công ty này có dư nợ trái phiếu 699 tỷ đồng vào thời điểm đầu, trong năm có biến động tăng hơn 933 tỷ đồng và biến động giảm 700 tỷ đồng, số dư cuối năm bằng 0.

Ngoài ra, ABS còn bị phạt tiền 60 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn nhiều tài liệu của kỳ báo cáo quý IV/2021 và kỳ báo cáo năm 2021, bao gồm: Báo cáo số lượng nhà đầu tư sở hữu trái phiếu doanh nghiệp trên từng tổ chức lưu ký; Báo cáo tình hình thanh toán gốc/lãi trái phiếu trong kỳ; Báo cáo số lượng tổ chức phát hành đăng ký trái phiếu và khối lượng trái phiếu đăng ký, lưu ký trong kỳ; Báo cáo tình hình giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Với hai vi phạm trên, ABS bị xử phạt tổng cộng 310 triệu đồng.

Tin mới lên