Tài chính

Xuân Mai Corp bị phạt và truy thu thuế hơn 6 tỷ đồng

(VNF) - Tổng số tiền truy thu, tiền phạt vi phạm và tiền chậm nộp mà Xuân Mai Corp phải nộp là hơn 6 tỷ đồng.

Xuân Mai Corp bị phạt và truy thu thuế hơn 6 tỷ đồng

Xuân Mai Corp bị phạt và truy thu thuế hơn 6 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai (Xuân Mai Corp, UpCOM: XMC) cho biết vừa nhận được kết luận thanh tra số 43/KL-TCT của Tổng cục Thuế.

Theo kết luận thanh tra của Tổng cục Thuế về việc chấp hành pháp luật thuế, công ty đã thực hiện việc đăng ký, kê khai và nộp thuế theo quy định tuy nhiên còn tồn tại một số vấn đề. Theo đó, tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp tăng qua thanh tra mà công ty phải nộp là hơn 4,2 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, do kê khai, nộp thuế đối với khoản tiền lương, tiền công của lao động vãng lai chưa đúng quy định, Xuân Mai Corp phải nộp tổng số thuế thu nhập cá nhân tăng qua thanh tra gần 244 triệu đồng.

Công ty cũng bị xử phạt đối với hành vi kê khai sai với mức phạt 20% tính trên số tiền thuế truy thu qua thanh tra theo quy định, số tiền là 904 triệu đồng.

Cùng với đó, công ty cũng phải nộp khoản tiền chậm nộp thuế 0,03% mỗi ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp theo quy định, số tiền 583 triệu đồng. Số tiền chậm nộp đã tính đến hết ngày 10/7/2019. Theo cơ quan thuế, Xuân Mai có trách nhiệm tự tính và nộp số tiền thuế chậm nộp theo quy định kể từ ngày 11/7 đến ngày thực nộp số tiền truy thu vào ngân sách nhà nước.

Tổng số tiền truy thu, tiền phạt vi phạm và tiền chậm nộp mà Xuân Mai Corp phải nộp là hơn 6 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai (tiền thân là Nhà máy Bê tông tấm lớn Xuân Mai) được thành lập ngày 29/11/1983 và được cổ phần hóa vào năm 2003 với số vốn điều lệ là 18 tỷ đồng.

Năm 2018, Xuân Mai Corp đạt 2.854 tỷ đồng doanh thu, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó doanh thu kinh doanh bất động sản đạt 1.327 tỷ đồng, chiếm khoảng 46,5% tổng doanh thu. Lợi nhuận sau thuế đạt 98,3 tỷ đồng, giảm nhẹ so với số lãi 99,3 tỷ đồng đạt được năm trước đó.

Tin mới lên