Thị trường

Xuất khẩu rau quả cán mốc 1 tỷ USD

(VNF) – Tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản trong 4 tháng qua đạt 10,8 tỷ USD (riêng tháng 4 ước đạt 2,9 tỷ USD) tăng 9,1% so với cùng kỳ 2016, trong đó rau quả cán mốc 1 tỷ USD.

Xuất khẩu rau quả cán mốc 1 tỷ USD

4 tháng, tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 10,8 tỷ USD

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, rau quả là ngành hàng xuất khẩu mới nhưng có sự gia tăng khá mạnh, với mức tăng 32,6% về giá trị so với cùng kỳ.

Các mặt hàng khác như gỗ và sản phẩm gỗ tiếp tục là ngành hàng có đóng góp lớn nhất trong kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản từ đầu năm đến nay. Ước tính giá trị xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ 4 tháng đầu năm đạt 2,4 tỷ USD, tăng 12,7% so với cùng kỳ. Thủy sản cũng cho kim ngạch xuất khẩu toàn ngành đạt 2,1 tỷ USD, tăng 8,2% so với cùng kỳ. Riêng giá trị xuất khẩu thủy sản tháng 4 ước đạt 604 triệu USD.

Xuất khẩu rau quả cán mốc 1 tỷ USD ảnh 1

Xuất khẩu rau quả mang lại 1 tỷ USD trong 4 tháng qua

Ngành hàng cao su cũng đạt giá trị kim ngạch cao trong 4 tháng. Dù giảm 5,4% về khối lượng nhưng ngành hàng cao su lại tăng đến 66% về giá trị so với cùng kỳ, ước đạt 611 triệu USD.

Một số ngành hàng khác tuy giảm khối lượng xuất khẩu nhưng lại gia tăng về giá trị so với cùng kỳ năm 2016, như cà phê (giảm 5,4% về khối lượng nhưng tăng 19,2% về giá trị0; chè (giảm 16,6% về khối lượng nhưng tăng 10,8% về giá trị); hạt điều (giảm 13,1% về khối lượng nhưng tăng 7% về giá trị)…

Tuy nhiên, bên cạnh những điểm sáng nói trên thì xuất khẩu gạo đã giảm 7,7% về khối lượng; sắn và các sản phẩm sắn giảm 6,9% so với cùng kỳ năm 2016.

Tin mới lên