Tài chính

Yeah1 lỗ thêm 29 tỷ sau kiểm toán, lại muốn dùng thặng dư vốn cổ phần để xóa lỗ lũy kế

(VNF) - Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (HoSE: YEG) sau khi công bố báo cáo tài chính kiểm toán đã ngay lập tức lên phương án khắc phục lỗ.

Yeah1 lỗ thêm 29 tỷ sau kiểm toán, lại muốn dùng thặng dư vốn cổ phần để xóa lỗ lũy kế

Yeah1 lỗ thêm 29 tỷ sau kiểm toán

Theo báo cáo kiểm toán doanh thu thuần của Yeah1 đạt 1.218,6 tỷ đồng trong năm 2020, giảm 16% so với mức thực hiện năm 2019. Sau kiểm toán, khoản lỗ sau thuế hợp nhất của Yeah1 tăng thêm 29 tỷ đồng, nâng lỗ lũy kế năm 2020 lên 180 tỷ đồng.

Giải trình về vấn đề này, phía Yeah1 cho biết sự chênh lệch giữa khoản lỗ sau thuế ở báo cáo tự lập và kiểm toán chủ yếu do tập đoàn đã tiến hành ghi nhận xóa sổ hàng tồn kho. Riêng công ty mẹ sau kiểm toán lỗ thêm hơn 19 tỷ đồng chủ yếu do công ty mẹ đã tiến hành trích lập dự phòng khoản đầu tư.

Lý giải về việc lỗ gần 180 tỷ đồng cả năm 2020, phía Yeah1 cho biết do tập đoàn đã mở rộng hệ sinh thái truyền thống sang hệ sinh thái tiêu dùng vào đầu năm 2020, cần nguồn lực để đầu tư ban đầu vào hàng hóa, nhân sự và các chiến lược kinh doanh dẫn đến gia tăng chi phí.

Mảng kinh doanh mới vẫn đang trong giai đoạn tìm kiểm thị trường, đối tác, mặc dù đã có doanh thu tuy nhiên vẫn chưa thể bù đắp chi phí trong thời gian ngắn.

Ngoài ra, Yeah 1 cho biết tập đoàn này đã thực hiện dự phòng hàng tồn kho nhằm phục vụ cho các chiến lược kinh doanh trong năm 2021 , làm một phần lớn nguồn vốn đầu tư chưa thể thu hồi.

Nguyên nhân trọng yếu mà Yeah1 đưa ra là do sự khủng hoảng chung của nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, các biện pháp giãn cách xã hội nhằm phòng chống dịch đã phần nào làm các hoạt động kinh doanh của tập đoàn bị ngưng trệ, trên cả mảng kinh doanh truyền thống và mảng kinh doanh tiêu dùng.

Về phương án khắc phục khoản lỗ sau thuế, Yeah1 đề xuất trình ĐHCĐ thường niên sắp tới về việc sử dụng một phần nguồn thặng dư vốn cổ phần để xóa lỗ lũy kế tại thời điểm cuối năm 2020.

Được biết, Yeah1 đã từng trình ĐHCĐ phương án này ở cuộc họp thường niên diễn ra vào tháng 5/2020. Theo đó, ĐHCĐ Yeah 1 đã thông qua việc dùng thặng dư vốn cổ phần để xóa khoản lỗ lũy kế hơn 307 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm 2019. Thặng dư vốn cổ phần còn lại sau khi xóa lỗ lũy kế là hơn 824 tỷ đồng.

Như vậy, đây là năm thứ 2 Yeah1 phải dùng thặng dư vốn cổ phần để làm đẹp báo cáo tài chính.

Trong năm 2021, Yeah1 cho biết đã đầu tư hệ thống SAP và DMS để tối ưu hoạt động, kiểm soát và giảm thiểu chi phí.  

Tin mới lên