Tài chính

YEG mới giải ngân 19% số vốn huy động, sẽ phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1:2

Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) bất thường của CTCP Tập đoàn Yeah1 (YEG) diễn ra ngày 4/12 đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 1:2, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận thêm 2 cổ phiếu mới.

YEG mới giải ngân 19% số vốn huy động, sẽ phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1:2

Đại hội đồng cổ đông bất thường của YEG diễn ra ngày 4/12

Thời gian thực hiện chia cổ phiếu ngay sau khi công ty có báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và nhận được chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Chia cổ phiếu tăng vốn lân này sử dụng nguồn thặng dư vốn cổ phần từ đợt phát hành riêng lẻ 3.910.000 cổ phiếu tháng 8/2018.

YEG cho biết, hiện nay công ty mới sử dụng khoảng 19% số vốn đã huy động chậm so với kế hoạch do việc M&A các công ty cùng ngành có nhiều thay đổi trong thương thảo hợp đồng và các thủ tục thẩm định đầu tư, HĐQT cần thêm thời gian để đánh giá thương vụ trước khi giải ngân, tiến độ huy động vốn phát hành bị châm so với kế hoạch khoảng 2 tháng so thủ tục đăng ký phát hành mất nhiều thời gian hơn dự kiến.

Với chiến lược tập trung mảng kỹ thuật số, hơn 70% nguồn vốn chưa giải ngân là 951,99 tỷ đồng sẽ tiếp tục dùng để phục vụ mục tiêu tăng trưởng lĩnh vực này. Số còn lại được định hướng để đầu tư vào mảng thương mại truyền thống và bổ sung vốn lưu động cho các công ty con. 

Đáng chú ý, ĐHCĐ YEG cũng thông qua phương án phát hành cổ phiếu phổ thông cho đối tác với giá thấp nhất là 300.000 đồng/cổ phiếu với số lượng không quá 1% số cổ phiếu đang lưu hành để phục vụ hoạt động M&A.

Đối tác mua cổ phần YEG phát hành thêm là doanh nghiệp trong lĩnh vực kỹ thuật số mà YEG đầu tư, mua cổ phần, góp vốn trong đó có điều khoản đàm phán về việc đối tác được quyền mua cổ phiếu của YEG trong khoản thời gian nhất định sau khi YEG hoàn thành giao dịch đầu tư. Thời gian thực hiện là sau 2 năm tính từ thời điểm YEG hoàn thành giao dịch đầu tư với đối tác.

Đại hội lần này cũng thông qua thành lập Ban Kiểm toán nội bộ (hay được gọi là Tiểu Ban kiểm toán nội bộ) trực thuộc Hội đồng Quản trị thay cho mô hình Ban kiểm soát. Đồng thời, hai tiểu ban mới là Tiểu ban Tài chính - Đầu tư và Tiểu ban Nhân sự và Phát triển nguồn nhân lực trực thuộc Hội đồng Quản trị sẽ được thành lập.

Tin mới lên