Thuế

Yên Bái: 254 doanh nghiệp 'om' 80 tỷ tiền thuế

(VNF) - Cục thuế Yên Bái vừa công khai danh sách 254 doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn nợ trên 80 tỷ đồng tiền thuế tính đến 30/10/2018.

Yên Bái: 254 doanh nghiệp 'om' 80 tỷ tiền thuế

Công ty TNHH Á Châu nợ hơn 5,7 tỷ đồng tiền thuế. (Ảnh minh hoạ)

Theo danh sách được công bố, doanh nghiệp có số nợ thuế lớn nhất là Công ty TNHH Á Châu nợ trên 5,7 tỷ đồng; tiếp đến là Công ty TNHH xây dựng và tư vấn thiết kế Minh Công nợ trên 3,5 tỷ đồng; Công ty TNHH chế biến nông lâm sản xuất khẩu Đại Hoa nợ trên 2,7 tỷ đồng; Công ty TNHH Mạnh Đạt nợ trên 2,4 tỷ đồng; Công ty TNHH xây dựng Ngân Hà nợ trên 2,3 tỷ đồng; Công ty Cổ phần đầu tư & sản xuất Nam Hà nợ trên 2,6 tỷ đồng…

Chia sẻ về giải pháp thu hồi nợ trong tháng cuối năm, đại diện Cục Thuế Yên Bái cho biết đơn vị đang tập trung lực lượng thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 04/CT-BTC của Bộ Tài chính về tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế để giảm nợ đọng.

Theo đó, Cục Thuế Yên Bái đã giao nhiệm vụ xử lý nợ đọng thuế cụ thể cho từng cán bộ lãnh đạo cục thuế, lãnh đạo phòng, lãnh đạo chi cục thuế và từng cán bộ tham gia quản lý nợ thuế.

Định kỳ hàng tuần đơn vị tiến hành giao ban kiểm điểm, đánh giá, nắm bắt tình hình, tiến độ xử lý nợ thuế; kiên quyết áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với các khoản tiền thuế nợ đến 90 ngày; thực hiện ban hành thông báo tiền thuế nợ và phạt chậm nộp theo Thông báo 07/QLN của Tổng cục Thuế để đôn đốc thu tiền thuế nợ.

Đồng thời, đơn vị cũng tăng cường phối hợp với các ngành chức năng liện quan đặc biệt là cơ quan công an nhằm trao đổi thông tin phục vụ công tác cưỡng chế thu hồi nợ thuế; tiếp tục duy trì việc thực hiện công khai thông tin người nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, phấn đấu đến hết năm đưa nợ thuế giảm xuống dưới 5% trên tổng thu ngân sách theo đúng chỉ đạo của Tổng cục Thuế.

Theo số liệu mới nhất của Tổng cục Thuế, tổng số tiền thuế nợ trên cả nước đến hết ngày 31/10/2018 là 81.555 tỷ đồng. Số nợ này bằng 7,4% dự toán thu nội địa năm 2018, giảm 1.406 tỷ đồng so với thời điểm 30/9/2018.

Trong đó, tiền thuế nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày (có khả năng thu) là 46.273 tỷ đồng (số tiền này chiếm tỷ trọng 56,7% tổng số tiền thuế nợ); tiền thuế nợ không còn khả năng thu hồi là 35.282 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 43,3% tổng tiền thuế nợ).

Trong công tác thu nợ thuế, tính đến 31/10/2018, cơ quan thuế đã thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nợ ước thu đạt 26.432 tỷ đồng tiền thuế nợ năm 2017 chuyển sang. Trong đó: thu bằng biện pháp quản lý nợ là 15.799 tỷ đồng; bằng biện pháp cưỡng chế nợ thuế là 7.325 tỷ đồng.

Hiện ngành thuế đang theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình thực hiện đôn đốc và cưỡng chế nợ, công khai thông tin nợ thuế đối với danh sách doanh nghiệp nợ thuế Tổng cục Thuế đã thông báo. Đồng thời, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ thu nợ đã giao cho các địa phương, đặc biệt là 16 địa phương điều tiết ngân sách trung ương các tháng cuối năm. Ngành thuế cũng đang xây dựng báo cáo Bộ phương án xử lý nợ tổng thể nợ thuế của cả nước.

Danh sách chi tiết các đơn vị nợ thuế được Cục Thuế Yên Bái công bố lần này, bạn đọc quan tâm có thể xem tại đây!

Tin mới lên