Tài chính

Yên Bái công khai 926 doanh nghiệp 'om' hàng trăm tỷ đồng tiền thuế

(VNF) - Cục thuế Yên Bái vừa tiếp tục công khai thông tin 926 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh còn nợ đọng 138,4 tỷ đồng tiền thuế.

Yên Bái công khai 926 doanh nghiệp 'om' hàng trăm tỷ đồng tiền thuế

Yên Bái công khai 926 doanh nghiệp 'om' hàng trăm tỷ đồng tiền thuế.

Trong tổng số 926 doanh nghiệp nợ thuế vừa bị công khai, doanh nghiệp có số nợ lớn nhất là Công ty TNHH tập đoàn GRAPHITE Việt Nam, nợ trên 5,3 tỷ đồng; tiếp đến là Công ty TNHH Á Châu nợ trên 5,1 tỷ đồng; Công ty Cổ phần cơ khí và xây dựng Yên Bái nợ trên 3,7 tỷ đồng.

Đại diện Cục Thuế Yên Bái cho biết hầu hết số doanh nghiệp còn nợ đọng thuế nêu trên đơn vị đã thực hiện các biện pháp cưỡng chế hóa đơn, cưỡng chế tài khoản ngân hàng, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh để thu hồi nợ thuế, tuy nhiên vẫn chưa thu hồi được tiền thuế nợ; nhiều doanh nghiệp đã ngừng hoạt động, đã bỏ trốn khỏi địa chỉ đăng ký kinh doanh nhưng vẫn còn nợ thuế.

Để kéo giảm nợ thuế xuống dưới 5% trên tổng thu ngân sách, Cục Thuế Yên Bái đang thực hiện quyết liệt các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế hóa đơn, cưỡng chế tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp để thu hồi nợ đọng thuế, đặc biệt đơn vị tiếp tục công khai thường xuyên hơn nữa thông tin doanh nghiệp còn nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh nhằm đôn đốc doanh nghiệp thực hiện nộp đầy đủ các khoản thuế còn nợ đọng vào ngân sách nhà nước.

Liên quan đến ngành thuế, báo cáo mới đây của Tổng cục Thuế cho biết 10 tháng năm 2019, tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế do cơ quan thuế quản lý ước đạt 1.031.723 tỷ đồng, bằng 88,3% so với dự toán pháp lệnh, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2018.

Cũng theo báo cáo của Tổng cục Thuế, trong kỳ, ngành thuế đã thực hiện 71.323 cuộc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế; kiểm tra được 394.523 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra ước đạt hơn 43.700 tỷ đồng, trong đó tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là hơn 11.800 tỷ đồng; giảm khấu trừ gần 2.000 tỷ đồng; giảm lỗ gần 30.000 tỷ đồng.

Trong đó, cơ quan thuế đã thanh tra 417 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết; kiến nghị xử lý qua thanh tra gần 10.300 tỷ đồng.

Ngành thuế cũng đã thực hiện nhiều biện pháp đôn đốc thu nợ thuế và đã thu được 27.667 tỷ đồng tiền thuế nợ, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng số tiền thuế nợ đã giảm 3% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó tiền thuế nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày (có khả năng thu) chiếm tỷ trọng 52,2% tổng số tiền thuế nợ, giảm 12,3% so với cùng kỳ năm 2018; tiền thuế nợ không còn khả năng thu hồi (của người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, liên quan đến trách nhiệm hình sự, đã tự giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh, không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh) chiếm tỷ trọng 47,8% tổng tiền thuế nợ, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2018.

Danh sách các doanh nghiệp nợ thuế Cục Thuế Yên Bái công khai lần này, bạn đọc quan tâm có thể xem tại đây!

BÀI ĐỌC NHIỀU
Tin mới lên