Thuế

Yêu cầu các cục thuế thu tối thiểu 97% tiền thuế nợ từ 90 ngày trở lên

(VNF) – Tổng cục Thuế vừa có công văn giao chỉ tiêu thu tiền thuế nợ năm 2018 cho cục thuế các tỉnh, thành phố.

Yêu cầu các cục thuế thu tối thiểu 97% tiền thuế nợ từ 90 ngày trở lên

Tổng cục Thuế giao chỉ tiêu thu nợ thuế 2018.

Theo đó, Tổng cục Thuế giao các cục thuế thu với tổng số tiền thuế nợ tại thời điểm 31/12/2018 giảm xuống dưới 5% so với số thực thu NSNN năm 2018.

Tổng cục Thuế yêu cầu cục thuế các tỉnh thu tối thiểu 97% các khoản tiền thuế nợ đến 90 ngày và tiền thuế nợ trên 90 ngày thời điểm 31/12/2017 (tổng số tiền thuế nợ không bao gồm tiền thuế nợ của các doanh nghiệp đóng tàu, các đơn vị thuộc tập đoàn Vinashin, Vinalines).

Bên cạnh đó, các địa phương tập trung giải quyết dứt điểm các khoản tiền thuế đang chờ điều chỉnh, các khoản nợ chờ xử lý còn tồn đọng tại thời điểm 31/12/2017 trước ngày 31/3/2018.

Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế triển khai thực hiện và báo cáo kết quả giao chỉ tiêu thu tiền nợ thuế năm 2018 trên địa bàn về Tổng cục Thuế trước ngày 10/2/2018.

Được biết, trong năm 2017, toàn ngành đã đôn đốc thu nợ đọng được 44.773 tỷ đồng và đạt 89,9% số tiền nợ thuế nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày thời điểm 31/12/2016 chuyển sang năm 2017.

Tổng số tiền thuế nợ tính đến thời điểm 31/12/2017 là 73.145 tỷ đồng, giảm 2.108 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2016: tiền nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày là 26.002 tỷ đồng, giảm 5.727 tỷ đồng so với 31/12/2016.

Tiền thuế nợ của người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, liên quan đến trách nhiệm hình sự, đã tự giải thể, phá sản, ngừng, nghỉ và bỏ địa chỉ kinh doanh (không có khả năng thu hồi) là 31.469 tỷ đồng, tăng 5.997 tỷ đồng với 31/12/2016.

Tin mới lên