Đô thị

Yêu cầu IPP Air Cargo chứng minh là doanh nghiệp 100% vốn Việt Nam

Cục Hàng không Việt Nam tiếp tục thẩm định Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho IPP Air Cargo sau khi đơn vị này bổ sung một loạt tài liệu quan trọng.

Yêu cầu IPP Air Cargo chứng minh là doanh nghiệp 100% vốn Việt Nam

Yêu cầu IPP Air Cargo chứng minh là doanh nghiệp 100% vốn Việt Nam

Được biết, Cục Hàng không Việt Nam vừa báo cáo Bộ GTVT việc thẩm định Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho Công ty cổ phần IPP Air Cargo.

Theo đó, tiến trình thẩm định hồ sơ của IPP Air Cargo vẫn chưa thể hoàn tất do Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu IPP Aircargo bổ sung nhiều tài liệu quan trọng.

Theo đó, nhà đầu tư này sẽ phải sớm bổ sung Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty phê duyệt dự án đầu tư, trong đó có các nội dung về mục tiêu, quy mô, tiến độ, thời gian thực hiện, phương án huy động vốn để có căn cứ xác định được tính khả thi và hiệu quả của dự án.

IPP Aircargo cũng sẽ phải đệ trình phương án tăng vốn để bù đắp lợi nhuận âm ba năm đầu khai thác đảm bảo đáp ứng quy định về vốn tối thiểu.

Đặc biệt, IPP Air Cargo sẽ phải gửi hồ sơ của Công ty TNHH XNK Liên Thái Bình Dương – cổ đông nắm 70% vốn điều lệ để chứng minh Công ty cổ phần IPP Air Cargo có 100% vốn của Việt Nam, cũng như quốc tịch của các vị trí quản lý chủ chốt đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Vào giữa tháng 1/2022, IPP Air Cargo đã gửi tới Cục Hàng không Việt Nam hồ sơ xin cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không.

Doanh nghiệp này dự kiến cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa với số lượng tàu bay khai thác năm đầu tiên 5 tàu bay, tăng dần đến năm thứ 5 khai thác 10 tàu bay. Chủng loại tàu bay sẽ đưa vào khai thác là B737/B777/A330 và các loại tàu bay tương đương.

IPP Air Cargo là Công ty cổ phần được thành lập vào tháng 3/2021, bao gồm các cổ đông sáng lập làCông ty TNHH xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương; Công ty TNHH Thương mại Duy Anh; bà Lê Hồng Thủy Tiên và ông Nguyễn William Hiếu.

Tin mới lên