Tài chính

10 tháng: Thanh, kiểm tra 75.000 cuộc, ngành thuế tăng thu hơn 13.500 tỷ đồng

(VNF) - Tổng cục Thuế cho biết trong 10 tháng năm 2018, toàn ngành thuế đã thực hiện 74.711 cuộc thanh tra, kiểm tra với tổng số thuế tăng thu là 13.557 tỷ đồng, giảm khấu trừ là 1.417 tỷ đồng, giảm lỗ là 20.963 tỷ đồng.

10 tháng: Thanh, kiểm tra 75.000 cuộc, ngành thuế tăng thu hơn 13.500 tỷ đồng

Gần 75.000 cuộc thanh, kiểm tra trong 10 tháng, ngành thuế tăng thu hơn 13.500 tỷ đồng.

Trong công tác kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế, 10 tháng qua, ngành thuế đã thực hiện được 395.823 hồ sơ. Từ đó, ngành đã xử lý điều chỉnh thu vào ngân sách 548 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 61 tỷ đồng; giảm lỗ 654 tỷ đồng.

Hết tháng 10, ngành thuế cũng đã tiến hành thanh tra, kiểm tra được 391 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết (tăng 133 doanh nghiệp, bằng 152% so với cùng kỳ năm 2017) qua đó  truy thu, truy hoàn và phạt 1.217 tỷ đồng; giảm lỗ 3.943,43 tỷ đồng; giảm khấu trừ 20 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 5.596 tỷ đồng.

Trên cơ sở danh sách doanh nghiệp thuộc kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018 đã được phê duyệt, lãnh đạo ngành Thuế đề nghị các đơn vị tập trung thanh tra, kiểm tra ngay các tập đoàn, tổng công ty, các doanh nghiệp có rủi ro cao để có thể khai thác về nguồn thu.

Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách 10 tháng mới đây của Tổng cục Thuế cho thấy tính đến 31/10, tổng thu do cơ quan thuế quản lý ước đạt 913.357 tỷ đồng, bằng 85,3% so với dự toán, tăng 14% so với cùng kỳ.

Tổng cục Thuế cho biết tiến độ thu ngân sách 10 tháng đạt khá so với nhiều năm gần đây. Nguyên nhân chủ yếu do giá dầu thô tăng khá, bình quân 10 tháng ước đạt khoảng 73,8 USD/thùng, thị trường bất động sản sôi động nên số thu ngân sách từ đất đai ở hầu hết các địa phương đạt khá.

So với cùng kỳ, có 14/17 khoản thu, sắc thuế có tăng trưởng như: Khu vực doanh nghiệp nhà nước tăng 6,9%; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 9,9%; khu vực công thương nghiệp - ngoài quốc doanh tăng 18,8%; thuế thu nhập cá nhân tăng 21,7%; lệ phí trước bạ tăng 13,8%; phí, lệ phí tăng 2,4%; tiền thuê đất tăng 28,4%...

Tổng cục Thuế vừa có văn bản gửi cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị các đơn vị tập trung thanh tra, kiểm tra ngay các tập đoàn, tổng công ty, các doanh nghiệp qua phân tích có rủi ro cao có thể khai thác về nguồn thu.

Qua đó, Tổng cục Thuế yêu cầu lãnh đạo các cục thuế huy động, bổ sung nguồn nhân lực tối đa cho công tác thanh tra, kiểm tra và giao chỉ tiêu kế hoạch đến từng phòng, đội.

Trên cơ sở danh sách doanh nghiệp thuộc kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018 đã được phê duyệt, lãnh đạo ngành thuế đề nghị các đơn vị tập trung thanh tra, kiểm tra ngay các tập đoàn, tổng công ty, các doanh nghiệp qua phân tích có rủi ro cao có thể khai thác về nguồn thu.

Tổng cục Thuế cũng yêu cầu những đơn vị tăng cường công tác thanh tra đối với các doanh nghiệp FDI có số lỗ lớn, lỗ liên tục nhiều năm và phát sinh giá trị giao dịch liên kết lớn.

Ngành thuế cũng cảnh báo trường hợp doanh nghiệp có phát sinh giao dịch với các bên liên kết cư trú tại các quốc gia, vùng lãnh thổ có thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hoặc không đánh thuế.

Tin mới lên