Bóc tách triển vọng tăng giá của cổ phiếu ACB

(VNF) - Triển vọng tăng giá của cổ phiếu ACB có thể hấp dẫn nếu nhìn vào khía cạnh định giá dựa trên chỉ số P/E, nhưng lại không mấy sáng sủa nếu đi sâu vào khía cạnh triển vọng tăng trưởng lợi nhuận và tiềm năng tăng vốn.

Bóc tách triển vọng tăng giá của cổ phiếu ACB