Ngân hàng Nhà nước 'nắn' dòng tiền cho vay tiêu dùng

(VNF) - Việc giảm dần trần tỷ trọng cho vay tiền mặt trong tổng dư nợ cho vay một mặt làm giảm tỷ suất lợi nhuận của các công ty tài chính do cho vay tiền mặt có lãi suất rất cao, mặt khác cũng phần nào hạn chế tốc độ mở rộng thị phần của các công ty này, đặc biệt là các công ty tài chính nhỏ, mới gia nhập thị trường không lâu.

Ngân hàng Nhà nước 'nắn' dòng tiền cho vay tiêu dùng