Ngân hàng số (kỳ 3): Chuyển đổi mô hình kinh doanh

(VNF) - Xây dựng ngân hàng số hay số hóa ngân hàng không đơn thuần là số hóa các quy trình hoạt động của ngân hàng để khách hàng được phục vụ tốt hơn trên một nền tảng ứng dụng, mà sâu xa hơn là cả một hành trình chuyển đổi mô hình kinh doanh.

Ngân hàng số (kỳ 3): Chuyển đổi mô hình kinh doanh