Cổ phiếu khuyến nghị hôm nay (4/10): MWG, TNG Và HAG

(VNF) - ACBS dự phóng MWG có thể hoàn thành 100% kế hoạch doanh thu nhưng chỉ đạt 86% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2022. Đối với năm 2023, với kỳ vọng Bách Hoá Xanh cải thiện khả năng sinh lời, ACBS dự phóng tăng trưởng lợi nhuận sau thuế là 30% và tăng trưởng doanh thu là 13%.

Cổ phiếu khuyến nghị hôm nay (4/10): MWG, TNG Và HAG