Kiểm toán HAGL: Lỗ thêm 200 tỷ, tiếp tục nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục

(VNF) - Sau kiểm toán, HAGL lỗ thêm 200 tỷ đồng so với báo cáo trước kiểm toán năm 2019. Đồng thời, công ty kiểm toán tiếp tục nhận định tồn tại yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của HAGL. Đây là năm thứ 3 liên tiếp HAGL bị kiểm toán nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục.

Kiểm toán HAGL: Lỗ thêm 200 tỷ, tiếp tục nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục