Người dân gửi trên 4,7 triệu tỷ đồng vào hệ thống ngân hàng, tăng gần 8% trong nửa đầu năm nay

(VNF) - Tiền gửi của người dân vào hệ thống ngân hàng tiếp tục tăng đều qua các tháng đầu năm, đạt 4,72 triệu tỷ đồng vào cuối tháng 6/2019. Trong khi đó, tiền gửi của các tổ chức kinh tế sau quãng thời gian dài suy giảm so với đầu năm, đã phục hồi khá mạnh trong tháng 5 và tháng 6.

Người dân gửi trên 4,7 triệu tỷ đồng vào hệ thống ngân hàng, tăng gần 8% trong nửa đầu năm nay