Thời của cổ phiếu vốn hóa lớn?

(VNF) - Giới phân tích đặt kỳ vọng vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong bối cảnh thị trường chứng khoán đang trong xu hướng đi lên và được hỗ trợ bởi thông tin MSCI sẽ nâng tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam, trong đó tập trung vào nhóm VN30.

Thời của cổ phiếu vốn hóa lớn?