'Đói' thông tin, thị trường trái phiếu doanh nghiệp tiềm ẩn nhiều rủi ro

(VNF) - SSI đánh giá thông tin phát hành trái phiếu riêng lẻ được công bố trên HNX rất vắn tắt và không có các thông tin cơ bản về lãi suất, bên mua, tài sản đảm bảo (TSBĐ)… Bên cạnh đó, khảo sát cho thấy phần lớn trái phiếu doanh nghiệp không có TSBĐ, TSBĐ bằng cổ phiếu hoặc không rõ thông tin TSBĐ. Những vấn đề này khiến thị trường trái phiếu doanh nghiệp tiềm ẩn nhiều rủi ro cho các nhà đầu tư.

'Đói' thông tin, thị trường trái phiếu doanh nghiệp tiềm ẩn nhiều rủi ro