Vàng bạc đá quý Phương Nam: 'Con cưng' một thời của Trầm Bê, Sacombank rao bán 4 lần vẫn ế

(VNF) - Sacombank 4 lần liên tiếp rao bán gần 18 triệu cổ phiếu của Công ty Thương mại Vàng bạc đá quý Phương Nam (NJC) - "con cưng" một thời của Trầm Bê - nhưng bất thành. Doanh nghiệp này từng là một thế lực trên thị trường vàng với doanh thu hàng nghìn tỷ đồng. Hiện Sacombank còn nhiều khoản phải thu liên quan đến NJC, trong đó có khoản phải thu được đảm bảo bằng hàng chục triệu cổ phiếu của một tổ chức tín dụng.

Vàng bạc đá quý Phương Nam: 'Con cưng' một thời của Trầm Bê, Sacombank rao bán 4 lần vẫn ế