77% dư nợ là cho vay chuỗi giá trị nhà ở, rủi ro tập trung tại Techcombank có lớn?

(VNF) - Chia sẻ về lo ngại rủi ro tập trung tại Techcombank, Tổng giám đốc Nguyễn Lê Quốc Anh nói: Nếu hỏi rằng con số 77% có phải quá tập trung hay không thì "dĩ nhiên là có". Tuy nhiên ông cho rằng phải phân tách rõ hai tệp khách hàng: khách hàng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân. Nếu phân tách rõ hai tệp khách hàng này thì con số rủi ro lại không lớn nữa.

77% dư nợ là cho vay chuỗi giá trị nhà ở, rủi ro tập trung tại Techcombank có lớn?