Kỳ tái cơ cấu danh mục ETF quý I/2021: Khó đoán

(VNF) - SHB nằm trong diện "có thể" được thêm vào danh mục của quỹ V.N.M ETF nhưng chưa chắc chắn. Trong khi đó, PDR được giới phân tích đồng quan điểm sẽ được thêm vào danh mục của quỹ FTSE Vietnam ETF, nhưng đối với DXG và HSG thì còn có ý kiến trái chiều.

Kỳ tái cơ cấu danh mục ETF quý I/2021: Khó đoán