PNJ: Lợi nhuận năm 2019 tăng 25%, hàng tồn kho chiếm 82% tổng tài sản

(VNF) - Chốt năm 2019, PNJ đạt lợi nhuận trước thuế 1.502 tỷ đồng, tăng 24,6% so với năm 2018, dù là mức cao so với mặt bằng chung những vẫn thấp hơn mức tăng 3 năm trước đó. Đáng chú ý, hàng tồn kho tăng 41,3% sau một năm, chiếm tới 81,6% tổng tài sản - mức cao nhất theo dữ liệu từ năm 2012 đến nay.

PNJ: Lợi nhuận năm 2019 tăng 25%, hàng tồn kho chiếm 82% tổng tài sản