Fitch Solutions: VinSmart có thể theo đuổi chiến lược 'nhiều tính năng với mức giá thấp'

(VNF) - Hãng nghiên cứu Fitch Solutions cho rằng chi phí vẫn là điều cần cân nhắc chính trong thị trường điện thoại Việt Nam và VinSmart có thể sẽ theo đuổi chiến lược đã được thực hiện thành công bởi nhiều thương hiệu: nhiều tính năng với mức giá thấp.

Ngày 14/12 tới, điện thoại thương hiệu Vsmart của VinSmart sẽ chính thức ra mắt thị trường