Nợ xấu ACB phát tín hiệu mới

(VNF) - Tín hiệu mới về nợ xấu ở ACB cần được quan sát kỹ càng trong tương lai, không chỉ bởi điều này liên quan trực tiếp đến lợi nhuận và mức độ an toàn của ngân hàng, mà còn có thể khiến ngân hàng thay đổi khẩu vị rủi ro trong kinh doanh.

Nợ xấu ACB phát tín hiệu mới