Cổ phiếu khuyến nghị hôm nay (4/7): VNM, REE và DHG

(VNF) - MASVN cho hay, VNM đang nỗ lực tạo động lực tăng trưởng doanh thu mới bằng nhiều mục tiêu, bao gồm gia tăng thị phần sữa tại Việt Nam thêm 0,5 điểm phần trăm trong giai đoạn 2022-2026, đưa dự án bò thịt giai đoạn 1 vào hoạt động từ năm 2023, mở rộng thị trường xuất khẩu sang 60 nước...

Cổ phiếu khuyến nghị hôm nay (4/7): VNM, REE và DHG