NHNN hé lộ điều kiện để được miễn giảm lãi vay, cơ cấu lại nợ do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

(VNF) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đề xuất miễn giảm lãi vay, cơ cấu lại thời gian trả nợ đối với các khoản nợ chưa chuyển nợ quá hạn được đánh giá là không có khả năng trả nợ theo đúng lộ trình, cũng như các khoản nợ đã chuyển nợ quá hạn từ ngày 23/1, do chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Nợ đến hạn trả từ ngày 23/1 nếu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được phép giữ nguyên nhóm nợ.

NHNN hé lộ điều kiện để được miễn giảm lãi vay, cơ cấu lại nợ do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19