UBCKNN sẽ 'phân tích, làm rõ các giao dịch có khả năng tác động đến TTCK'

(VNF) - UBCKNN sẽ chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan để phân tích, làm rõ các giao dịch có khả năng tác động đến thị trường chứng khoán (TTCK) nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư, đảm bảo tính ổn định của thị trường. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong dự thảo Thông tư Hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên TTCK.

UBCKNN sẽ 'phân tích, làm rõ các giao dịch có khả năng tác động đến TTCK'