Vụ trưởng Vụ Thanh toán: 'Không có chuyện sau một đêm có 60 triệu tài khoản Mobile Money'

(VNF) - Ông Phạm Tiến Dũng, Vụ trưởng Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước) nhấn mạnh sẽ "không có chuyện sau một đêm có 60 triệu tài khoản Mobile Money". Ông Dũng cho biết quyền mở tài khoản Mobile Money là của khách hàng, không có chuyện mở tài khoản tự động.

Vụ trưởng Vụ Thanh toán: 'Không có chuyện sau một đêm có 60 triệu tài khoản Mobile Money'