Những chủ tịch 7x ở các 'quả đấm thép' nhà nước

(VNF) - Trong nhóm 19 "quả đấm thép" thuộc Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, có tới 8 Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên là thế hệ 7x. Trẻ nhất là Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinataba, ông Hồ Lê Nghĩa, sinh năm 1979.

Những chủ tịch 7x ở các 'quả đấm thép' nhà nước