Quỹ DCVFM VNDiamond ETF quy mô nửa tỷ USD sẽ mua bán thế nào trong đợt tái cơ cấu mới?

(VNF) - Quỹ DCVFM VNDiamond ETF với giá trị tài sản ròng là 12.819 tỷ đồng sẽ cân đối lại danh mục đầu tư trước ngày 29/10/2021. Tính toán của VNDirect cho thấy VIB là cổ phiếu sẽ được mua vào nhiều nhất với hơn 9 triệu cổ phiếu, cũng là cổ phiếu mất nhiều thời gian nhất để hoàn tất giao dịch. Ở chiều ngược lại, nếu LPB bị loại khỏi rổ chỉ số thì sẽ bị bán ra hơn 10 triệu cổ phiếu.

Quỹ DCVFM VNDiamond ETF quy mô nửa tỷ USD sẽ mua bán thế nào trong đợt tái cơ cấu mới?