2 thành viên HĐQT từ nhiệm vì lý do cá nhân, SCB muốn bầu nhân sự thay thế

(VNF) - Đã có 2 thành viên HĐQT và 2 thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 của SCB có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân. HĐQT SCB cho biết sẽ xem xét hồ sơ ứng cử viên và trình Ngân hàng Nhà nước trước khi tiến hành đại hội đồng cổ đông thường niên.

2 thành viên HĐQT từ nhiệm vì lý do cá nhân, SCB muốn bầu nhân sự thay thế