MB đã bán xong 64,3 triệu cổ phiếu phát hành riêng lẻ, giá 27.000 đồng/cổ phiếu

(VNF) - MB đã hoàn tất bán 64,3 triệu cổ phiếu phát hành riêng lẻ với giá 27.000/cổ phiếu, cao hơn thị giá hiện tại khoảng 29%. Những nhà đầu tư mua lượng cổ phiếu phát hành riêng lẻ trên cũng chính là những nhà đầu tư đã mua 21,4 triệu cổ phiếu quỹ từ MB trước đó.

MB đã bán xong 64,3 triệu cổ phiếu phát hành riêng lẻ, giá 27.000 đồng/cổ phiếu