SeABank: Lãi 9 tháng tăng 65% lên 682 tỷ, vốn chủ sở hữu vượt 10.000 tỷ

(VNF) - Kết thúc 9 tháng năm nay, SeABank đạt lợi nhuận thuần 1.253 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên do giảm tỷ lệ trích lập dự phòng trên lợi nhuận thuần nên lợi nhuận trước thuế của ngân hàng này tăng tới 65% lên 682 tỷ đồng.

SeABank: Lãi 9 tháng tăng 65% lên 682 tỷ, vốn chủ sở hữu vượt 10.000 tỷ