Sau giai đoạn bứt phá, VN-Index vào thời kỳ tích lũy?

(VNF) - BVSC cho rằng sau giai đoạn bứt phá trước đó, thị trường có khả năng sẽ sớm bước vào quá trình dao động trong vùng 1.000 - 1.030 điểm để giúp các lớp cổ phiếu có thêm thời gian tích lũy và hình thành mặt bằng giá mới trước khi quay lại xu thế tăng điểm trong thời gian tới.

Sau giai đoạn bứt phá, VN-Index vào thời kỳ tích lũy?