VNR muốn trở về Bộ Giao thông: ‘Đề xuất đi ngược với chủ trương cải cách’

(VNF) - Việc gom 19 Tập đoàn, Tổng Công ty lớn của đất nước về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước (CMSC) là chưa từng có trong tiền lệ. Điều này khiến CMSC phải gánh khối lượng công việc khổng lồ khi nắm giữ 2,3 triệu tỷ đồng vốn của các doanh nghiệp và phải xử lý 259 nhiệm vụ phức tạp tồn đọng. Sau 19 tháng hoạt động, CMSC đã hoàn thành 201 công việc, tuy nhiên còn nhiều bất cập chưa thể xử lý, từ đó nảy sinh chuyện có đơn vị đòi quay về Bộ chủ quản cũ, trường hợp như Tổng công ty đường sắt Việt Nam (VNR).

VNR muốn trở về Bộ Giao thông: ‘Đề xuất đi ngược với chủ trương cải cách’