Sửa Thông tư 01, lợi nhuận ngân hàng năm 2021 có thể chỉ tăng 10%

(VNF) - Theo TS. Cấn Văn Lực, lộ trình trích lập dự phòng rủi ro theo dự thảo sửa đổi Thông tư 01 là 3 năm bắt đầu từ năm 2021, nhằm tránh gây ra "cú sốc" về lợi nhuận. Vị chuyên gia này dự báo tăng trưởng lợi nhuận ngân hàng năm 2021 trên tinh thần sửa đổi Thông tư 01 như trên, sẽ chỉ tương đương năm 2020, tức là khoảng 10%.

Sửa Thông tư 01, lợi nhuận ngân hàng năm 2021 có thể chỉ tăng 10%