Thị trường điều chỉnh là cơ hội gia tăng tỷ trọng cổ phiếu?

(VNF) - VCSC cho rằng nhà đầu tư có thể cân nhắc gia tăng tỷ trọng cổ phiếu khi thị trường chứng khoán xuất hiện các nhịp điều chỉnh giảm. Trong khi đó, VCBS tỏ ra thận trọng hơn khi khuyến nghị nhà đầu tư chờ đợi xu hướng thị trường được xác nhận rõ ràng hơn trước khi gia tăng tỷ trọng cổ phiếu.

Thị trường điều chỉnh là cơ hội gia tăng tỷ trọng cổ phiếu?