Đằng sau tăng trưởng lợi nhuận 'khủng' nhiều năm liên tiếp của VietBank

(VNF) - Mặc dù tốc độ tăng trưởng thu nhập lãi thuần ở mảng tín dụng có chậm lại trong năm 2019 nhưng bù lại, tăng trưởng lãi thuần phi tín dụng lại rất tích cực, cùng với đó, tỷ trọng chi phí hoạt động giảm đáng kể cũng là yếu tố giúp VietBank duy trì tăng trưởng lợi nhuận trên 50% năm thứ 3 liên tiếp.

VietBank duy trì tăng trưởng lợi nhuận trên 50% năm thứ 3 liên tiếp.