SSI: 'Công cụ tiền tệ đang phải xoay xở trong một không gian hẹp'

(VNF) - Theo đánh giá của Công ty Chứng khoán SSI, cần thời gian để việc giảm lãi suất điều hành lan tỏa đến mặt bằng lãi suất chung, bởi lãi suất điều hành chỉ tác động đến vốn liên ngân hàng - nguồn vốn chỉ đáp ứng nhu cầu ngắn hạn, không dùng để cấp tín dụng và bị hạn chế huy động. Ở bình diện lớn hơn, SSI nhấn mạnh công cụ tiền tệ đang phải xoay sở trong một không gian hẹp khi vừa phải ổn định vĩ mô, vừa hỗ trợ tăng trưởng nên chỉ nỗ lực của Ngân hàng Nhà nước là không đủ.

SSI: 'Công cụ tiền tệ đang phải xoay xở trong một không gian hẹp'