Tại sao đường sắt thiếu ‘sức bật’?

(VNF) - Mỗi năm đường sắt được bố trí 2% tổng vốn đầu tư toàn ngành giao thông vận tải (GTVT), số vốn này chưa đủ để duy tu sửa chữa 4.161km đường sắt khổ 1m chứ đừng nói đến đầu tư mới. So với đường bộ, hàng không, đường thuỷ thì rõ ràng đường sắt đang tụt hậu và quá khó cạnh tranh. Vì thế, làm gì có chuyện đường sắt chỉ biết “ngửa tay xin tiền”?

Tại sao đường sắt thiếu ‘sức bật’?