Từ nền tảng đang có, nhìn về tham vọng lớn của MB

(VNF) - Hoạt động kinh doanh truyền thống của ngân hàng mẹ cùng với mảng bảo hiểm vẫn sẽ là những lực đẩy lợi nhuận quan trọng của MB không chỉ trong năm nay mà trong cả giai đoạn 2019 - 2024. Trường hợp cần thiết, dư địa giảm trích lập dự phòng cũng là yếu tố hỗ trợ đáng kể. Nhưng như vậy có thể là chưa đủ.

Mặc dù đến nay, MB đã là ngân hàng phục vụ đại chúng nhưng "cái lõi quân đội" vẫn có tầm quan trọng chiến lược.