Tỷ giá chịu áp lực từ nhiều phía

(VNF) - Áp lực tăng giá của USD trên thị trường thế giới, kết hợp với khoảng cách giữa tỷ giá chợ đen và tỷ giá liên ngân hàng được nới rộng, là tiền đề để KBSV nhận định rằng áp lực phải phá giá VND đang ngày càng rõ nét hơn.

Tỷ giá chịu áp lực từ nhiều phía