ĐHCĐ VietinBank: Chưa có kế hoạch điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước

(VNF) - Về kế hoạch lợi nhuận riêng lẻ 16.800 tỷ đồng, tăng 2,14% so với mức thực hiện năm 2020, Chủ tịch VietinBank Lê Đức Thọ cho biết ngân hàng có đề xuất lên Ngân hàng Nhà nước kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận khoảng 10-20% nhưng sau khi cân đối, Ngân hàng Nhà nước đã quyết định tạm giao lợi nhuận kế hoạch 16.800 tỷ đồng như trình tại đại hội.

ĐHCĐ VietinBank: Chưa có kế hoạch điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước