Vinhomes hoàn tất mua vào 60 triệu cổ phiếu quỹ

(VNF) - Vinhomes chính thức hoàn tất mua vào toàn bộ 60 triệu cổ phiếu quỹ đã đăng ký với số tiền chi ra tạm tính ít nhất 5.500 tỷ đồng. Trong khi đó, Vincom Retail đã mua vào hơn 45 triệu cổ phiếu quỹ, hoàn thành gần 80% khối lượng đăng ký với số tiền chi ra tạm tính ít nhất 1.500 tỷ đồng.

Vinhomes hoàn tất mua vào 60 triệu cổ phiếu quỹ