PGS.TS Trần Đình Thiên: ‘Chính phủ không cố chấp khi chưa tuyên bố hạ mục tiêu tăng trưởng’

(VNF) – PGS.TS Trần Đình Thiên nhấn mạnh Chính phủ Việt Nam hiểu rõ các khó khăn, thách thức của việc đạt mục tiêu tăng trưởng năm nay. Tuy nhiên cho đến nay, Chính phủ vẫn chưa tuyên bố hạ mục tiêu tăng trưởng, có lẽ vì muốn biết chính xác thực lực của nền kinh tế quốc dân trong điều kiện khó khăn.

PGS.TS Trần Đình Thiên: ‘Chính phủ không cố chấp khi chưa tuyên bố hạ mục tiêu tăng trưởng’