Nửa đầu năm, các doanh nghiệp 'con cưng' của UBND TP. HCM kinh doanh ra sao?

(VNF) - Một loạt doanh nghiệp nhà nước thuộc sở hữu của UBND TP. HCM mới đây đã công bố báo cáo tài chính công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2019. Trong khi một số doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận tăng nhẹ chưa đến 5% thì một số khác lại ghi nhận lợi nhuận giảm rất mạnh.

Nửa đầu năm, các doanh nghiệp 'con cưng' của UBND TP. HCM kinh doanh ra sao? (Ảnh: Getty)