Lo dịch Covid-19 ảnh hưởng lớn đến dòng vốn FDI từ Trung, Hàn, Nhật vào Việt Nam trong năm 2020

(VNF) - 2 tháng đầu năm 2020, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư 4,12 tỷ USD, chiếm 63,7% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam. Với tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại các quốc gia là đối tác FDI lớn của Việt Nam hiện nay như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản…, dòng vốn FDI đầu tư vào nước ta năm 2020 có thể bị ảnh hưởng không nhỏ.

Lo dịch Covid-19 ảnh hưởng lớn đến dòng vốn FDI từ Trung, Hàn, Nhật vào Việt Nam trong năm 2020