Nhà thầu Trung Quốc 'hết cửa' vào cao tốc Bắc - Nam

(VNF) - Trên cơ sở thống nhất của các cơ quan liên quan, Bộ Giao thông vận tải quyết định hủy sơ tuyển theo hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế và điều chỉnh hồ sơ mời sơ tuyển phù hợp với hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 08 dự án PPP thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Bộ Giao thông vận tải quyết định hủy sơ tuyển theo hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế của dự án cao tốc Bắc - Nam.