Tiềm lực loạt 'ông lớn' nhà nước chuẩn bị cổ phần hóa lớn đến mức nào?

(VNF) - Trong số 93 doanh nghiệp nhà nước vừa nhận hạn chót cổ phần hóa (năm 2020) có không ít "ông lớn" sở hữu khối tài sản cùng lượng vốn chủ sở hữu hàng chục nghìn tỷ đồng, cá biệt có trường hợp tổng tài sản lên đến cả trăm nghìn tỷ và cả triệu tỷ đồng.

Tiềm lực loạt 'ông lớn' nhà nước chuẩn bị cổ phần hóa lớn đến mức nào?