NHNN tính mở rộng phạm vi giữ nguyên nhóm nợ đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid-19

(VNF) - Phạm vi giữ nguyên nhóm nợ đối với các khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid-19 được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đề xuất nới thêm 3 tháng. Với đề xuất mới, các ngân hàng sẽ sớm có cơ chế để tái phân loại nợ, nhờ đó giúp giảm bớt áp lực hạch toán nợ xấu cũng như trích lập dự phòng, lợi nhuận ngân hàng theo đó cũng chịu ít áp lực hơn.

NHNN tính mở rộng phạm vi giữ nguyên nhóm nợ đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid-19