Diễn đàn VNF

Hoạt động từ thiện: Sửa quy định để phát huy hết vai trò?

Hoạt động từ thiện: Sửa quy định để phát huy hết vai trò?

Hiện nay, trên cả nước có rất nhiều cá nhân trực tiếp thực hiện các hoạt động kêu gọi cũng như phân phối tiền, hiện vật cứu trợ đồng bào miền trung do ảnh hưởng lũ lụt. Tuy nhiên, soi chiếu vào các quy định của pháp luật hiện hành thì các hoạt động này lại chưa hợp pháp. Nhiều ý kiến cho rằng cần xem xét, sửa đổi Nghị định 64/2008/NĐ-CP để phù hợp với thực tiễn, phát huy hết được vai trò, ý nghĩa nhân đạo trong hoạt động thiện nguyện.
Phát triển KT - XH giai đoạn 2021-2030: Cần những đột phá mạnh mẽ!

Phát triển KT - XH giai đoạn 2021-2030: Cần những đột phá mạnh mẽ!

FDI trong chiến lược phát triển 2021-2030

FDI trong chiến lược phát triển 2021-2030

Doanh nhân là nguồn sức mạnh quốc gia

Doanh nhân là nguồn sức mạnh quốc gia

« 1 2 3 »