Diễn đàn VNF

'Quy hoạch treo' điện hạt nhân: Người dân nên là trung tâm khi thiết kế chính sách

'Quy hoạch treo' điện hạt nhân: Người dân nên là trung tâm khi thiết kế chính sách

(VNF) - Giữ lại hay xóa dự án điện hạt nhân Ninh Thuận ra khỏi quy hoạch quốc gia đang là vấn đề được công chúng và Quốc hội quan tâm. Những yêu cầu xuất phát từ góc nhìn của người dân - những người đang chịu ảnh hưởng bởi “quy hoạch treo” hay những lập luận từ góc nhìn của người hoạch định chính sách năng lượng đều cho thấy sự hợp lý nhất định. Vấn đề là, những lập luận “hợp lý” này khi đặt cạnh nhau lại trở nên mâu thuẫn.
Để giảm điểm nóng đất đai

Để giảm điểm nóng đất đai

« 1 2 3 »