Diễn đàn VNF

Chuyên gia: ‘Nếu giải ngân đầu tư công chậm, lãi suất không giảm, tăng trưởng GDP sẽ dưới 5%’

Chuyên gia: ‘Nếu giải ngân đầu tư công chậm, lãi suất không giảm, tăng trưởng GDP sẽ dưới 5%’

(VNF) – “Một điều có thể chắc chắn là GDP Việt nam 2020 sẽ không thể đạt 6%; phải chuẩn bị tinh thần cho mức khoảng 5% với điều kiện các chính sách tài khóa và tiền tệ thành công. Nếu giải ngân đầu tư công tiếp tục chậm chạp, lãi suất giảm không đáng kể, tăng trưởng sẽ còn thấp hơn”, ông Nguyễn Đức Hùng Linh, Kinh tế trưởng kiêm Giám đốc nghiên cứu phát triển (R&D) của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
Sứ mệnh lịch sử của Luật Đầu tư

Sứ mệnh lịch sử của Luật Đầu tư

« 1 2 3 »