Diễn đàn VNF

Đề xuất gói hỗ trợ phục hồi kinh tế 445.000 tỷ đồng

Đề xuất gói hỗ trợ phục hồi kinh tế 445.000 tỷ đồng

Theo TS Cấn Văn Lực, tổng thể các gói hỗ trợ tài khóa, tiền tệ, an sinh xã hội và các chính sách khác vào khoảng 844.000 tỷ đồng về danh nghĩa, còn về thực chi vào khoảng 445.000 tỷ đồng, tương đương 5,12% GDP. Gói hỗ trợ này sẽ đủ sức hấp thụ trong thời gian tới, và khi áp dụng gói chính sách này, chúng ta cần chấp nhận thâm hụt ngân sách ít nhất 0,1 điểm % cho mỗi năm.
Có nên giảm thấp thuế xăng dầu?

Có nên giảm thấp thuế xăng dầu?

« 1 2 3 »