Tài chính tiêu dùng

Ngân hàng Nhà nước muốn 'huy động' Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh cùng chống tín dụng đen

Ngân hàng Nhà nước muốn 'huy động' Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh cùng chống tín dụng đen

(VNF) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có văn bản số 1782/NHNN-TD gửi Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Hội Liện hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc phối hợp triển khai các giải pháp mở rộng tín dụng, góp phần hạn chế tín dụng đen.
« 1 2 3 »