Tài chính tiêu dùng

Bộ Công Thương khuyến cáo người vay cân nhắc khả năng tài chính trước khi vay trực tuyến

Bộ Công Thương khuyến cáo người vay cân nhắc khả năng tài chính trước khi vay trực tuyến

(VNF) - Theo ghi nhận của cơ quan này, chi phí vay trực tuyến khá cao so với mặt bằng cho vay tại các đơn vị tổ chức tín dụng. Vì vậy, mặc dù là vay các khoản có giá trị nhỏ nhưng người tiêu dùng nên có tính toán cụ thể, chắc chắn để đảm bảo khả năng trả nợ đúng hạn, tránh tình trạng phát sinh các chi phí cao và không cần thiết.
« 1 2 3 »