Tài chính tiêu dùng

Prudential Holborn Life Limited được phép chuyển nhượng vốn tại PVFC cho Shinhan Card

Prudential Holborn Life Limited được phép chuyển nhượng vốn tại PVFC cho Shinhan Card

(VNF) - Ngày 17/1/2019, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 90/QĐ-NHNN về việc mua bán, chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của Prudential Holborn Life Limited tại Công ty TNHH MTV tài chính Prudential Việt Nam (Prudential Finance (PVFC)) cho Công ty Shinhan Card Co., Ltd.
« 1 2 3 »