‘Người dân có 2-3 căn nhà khai thác và nộp thuế đầy đủ thì không có lý do gì để đánh thuế '

(VNF) -  “Kinh nghiệm từ các nước đi trước về đánh thuế bất động sản thứ 2 cho thấy đó là sự bất hợp lý và hủy bỏ, tại sao mình lại lao vào? Nếu như người dân có 2-3 căn nhà đã đưa vào sử dụng khai thác hiệu quả và nộp thuế cho nhà nước thì không có nghĩa lý gì để đánh thuế họ cả, còn với những nhà hoang cần phải đánh thuế thật nặng”, TS Đinh Trọng Thịnh nói.

‘Người dân có 2-3 căn nhà khai thác và nộp thuế đầy đủ thì không có lý do gì để đánh thuế '