PGS.TS Phạm Thế Anh: 'Hãy để nền kinh tế được tự cứu lấy nó'

PGS.TS Phạm Thế Anh cho rằng dù cố gắng tới đâu, các gói hỗ trợ của Chính phủ cũng chỉ hữu hạn, không thấm tháp gì với nhu cầu của nền kinh tế. Không có cách nào hay hơn là để nền kinh tế tự cứu lấy nó. Chính phủ chỉ cần mở cửa sản xuất là doanh nghiệp tự sinh tồn được, đóng góp giá trị gia tăng và đưa nền kinh tế thoát khỏi khủng hoảng.

PGS.TS Phạm Thế Anh: 'Hãy để nền kinh tế được tự cứu lấy nó'