Hoạch định tài chính cá nhân giúp thúc đẩy tăng trưởng bền vững

(VNF) - Qua hơn 36 năm từ dấu mốc Đổi mới 1986, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn trong công cuộc phát triển kinh tế, xây dựng đất nước, từ một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới với GDP bình quân đầu người là 100 USD (năm 1986) đã trở thành quốc gia có thu nhập trung bình thấp với GDP bình quân đầu người là 3,521 USD (năm 2020). Liên tiếp trong 4 năm, từ năm 2016 - 2019, Việt Nam đứng trong top 10 nước tăng trưởng cao nhất thế giới, là một trong 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất.

Hoạch định tài chính cá nhân giúp thúc đẩy tăng trưởng bền vững