Dấu hiệu tăng bơm vốn ra thị trường, chuẩn bị đối phó ‘suy thoái’ trong 2023

(VNF) - Nhiều ngân hàng đã giảm lãi suất cho vay. Việc này tạo động lực cạnh tranh, giúp hạ nhiệt lãi suất, tiếp sức cho doanh nghiệp. Cùng với đó, quyết định nới room tín dụng cũng giúp ngân hàng có thể bơm thêm vốn ra nền kinh tế. Đây là động thái được cho là chuẩn bị để ứng phó cho 2023 dự báo có nhiều khó khăn và nguy cơ ‘suy thoái’ trên phạm vi toàn cầu.

Dấu hiệu tăng bơm vốn ra thị trường, chuẩn bị đối phó ‘suy thoái’ trong 2023