Cổ phiếu khuyến nghị hôm nay (16/8): HBC, NLG và VNM

(VNF) - Theo Chứng khoán Mirae Asset, HBC đang thực hiện tái cấu trúc để tập trung mảng chủ lực là xây dựng trong những năm tới. HBC có kế hoạch thoái vốn tại 5 dự án và dự kiến thu về hơn 2.000 tỷ đồng về giá trị và khoảng 700 tỷ đồng về lợi nhuận. Điều này sẽ giúp gia tăng nguồn vốn, giảm áp lực nợ hoạt động.

Cổ phiếu khuyến nghị hôm nay (16/8): HBC, NLG và VNM