Tỷ giá diễn biến bất lợi, doanh nghiệp vay USD như ngồi trên đống lửa

(VNF) - VNDirect cho rằng những doanh nghiệp có khoản vay bằng đồng USD với lãi vay cố định và/hoặc thả nổi đều phải chịu áp lực tăng chi phí lãi vay và lỗ tỷ giá (đánh giá lại khoản vay) do ảnh hưởng bất lợi của biến động tỷ giá và lãi vay đồng USD.

Tỷ giá diễn biến bất lợi, doanh nghiệp vay USD như ngồi trên đống lửa