VNDirect: Nỗi lo lãi suất tăng đã phản ánh phần lớn vào giá cổ phiếu

(VNF) - Mặc dù lãi suất tăng ảnh hưởng đến định giá của thị trường chứng khoán do chi phí cơ hội khi đầu tư vào chứng khoán cao hơn và chi phí lãi vay cao hơn làm giảm tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp, VNDirect vẫn cho rằng sự sụt giảm vừa qua của VN-Index và định giá P/E của thị trường đã phản ánh phần lớn lo ngại về triển vọng lãi suất tăng ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán.

VNDirect: Nỗi lo lãi suất tăng đã phản ánh phần lớn vào giá cổ phiếu