PGS. TS Quách Mạnh Hào: 'Không có bữa trưa miễn phí nào trên TTCK'

(VNF) - PGS. TS Quách Mạnh Hào nhấn mạnh sự hiểu biết về tài chính sẽ giúp nhà đầu tư hiểu rằng không có "bữa trưa miễn phí" nào trên thị trường chứng khoán (TTCK). Chẳng hạn, những đội nhóm, những diễn đàn cung cấp thông tin cho họ miễn phí thực chất là để muốn họ “nhìn” thấy những gì mà các đội tạo lập muốn. VietnamFinance trân trọng giới thiệu bài viết của PGS. TS Quách Mạnh Hào xung quanh chủ đề "Giáo dục tài chính".

PGS. TS Quách Mạnh Hào: 'Không có bữa trưa miễn phí nào trên TTCK'