Thách thức con người, ứng dụng tỷ USD xâm lấn nhiều lĩnh vực nghề nghiệp

(VNF) - Ứng dụng trả lời bằng trí tuệ nhân tạo ChatGPT, công cụ internet được Microsoft xem xét đầu tư thêm 10 tỷ USD, đã nhanh chóng trở thành một hiện tượng cuối 2022, đầu 2023. Sự “thông minh” của ứng dụng này hiện ít nhiều gây lo ngại cho doanh nghiệp và nhân lực một số ngành nghề.

Thách thức con người, ứng dụng tỷ USD xâm lấn nhiều lĩnh vực nghề nghiệp