Cổ phiếu khuyến nghị hôm nay (6/7): MBB, NTC và VIC

(VNF) - VCBS cho rằng với nguồn lực dồi dào sẵn có cùng các ưu tiên hỗ trợ nhận được khi tham gia chuyển giao bắt buộc, MBB có nhiều khả năng thực hiện tái cơ cấu thành công tổ chức tín dụng tiếp nhận bắt buộc sau 7-8 năm, đồng thời có cơ hội tăng trưởng mạnh mẽ về tập khách hàng, quy mô và lợi nhuận.

Cổ phiếu khuyến nghị hôm nay (6/7): MBB, NTC và VIC