TP. Thủ Đức: Từ bưng biền tới 'New City' hiện đại

(VNF) - Từ vùng bưng biền, sình lầy chiến khu, thành phố Thủ Đức vụt sáng, trở thành đô thị thông minh thời thượng của thành phố Hồ Chí Minh. Đóng góp 30% GRDP cho thành phố, chiếm khoảng 7% GDP của cả nước, mức thu nhập bình quân đầu người của thành phố Thủ Đức hiện cao nhất cả nước, đạt 18.997 USD (440 triệu đồng/năm). Những chuyển động ấn tượng sau hơn 1 năm lên thành phố đã giúp Thủ Đức từ một nơi được định vị chỉ là vùng ven bình dân nay trở thành “new city” đáng sống.

TP. Thủ Đức: Từ bưng biền tới 'New City' hiện đại