'Tuần tới trình Chính phủ nghị định sửa quy định chào bán trái phiếu doanh nghiệp'

(VNF) - Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết cơ quan này hiện đang đang hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 65 về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế; dự kiến sẽ trình Chính phủ vào đầu tuần tới.

'Tuần tới trình Chính phủ nghị định sửa quy định chào bán trái phiếu doanh nghiệp'