Doanh nghiệp 'khát' vốn, sẵn sàng chấp nhận chi phí huy động cao

(VNF) - Ông Nguyễn Tùng Anh, Trưởng nhóm Nghiên cứu Rủi ro tín dụng, FiinRatings, FiinGroup, cho hay môi trường lãi suất đã chạm đáy và có xu hướng tăng sẽ làm cho chi phí vốn của doanh nghiệp tăng lên. Tuy nhiên, hiện nay nhiều doanh nghiệp cũng sẵn sàng chấp nhận chi phí vốn tăng bởi nhu cầu bức thiết về vốn.

Doanh nghiệp 'khát' vốn, sẵn sàng chấp nhận chi phí huy động cao