VNDirect: Lợi nhuận ngân hàng sẽ tăng chậm lại trong năm 2022

(VNF) - VNDirect cho rằng tăng trưởng lợi nhuận ngân hàng sẽ chậm lại trong năm 2022, đồng thời đề cao các ngân hàng có lợi thế hơn trong việc đẩy mạnh tín dụng hoặc nâng cao tỷ trọng thu nhập ngoài lãi, có khả năng thúc đẩy vay cá nhân để có được lợi suất tài sản tốt hơn và có chất lượng tài sản vững chắc, có nguồn dự phòng dồi dào hơn các ngân hàng khác.

VNDirect: Lợi nhuận ngân hàng sẽ tăng chậm lại trong năm 2022