Bỏ room tín dụng: Muốn nhanh thì phải từ từ

(VNF) - Đầu tháng 9, với việc thực hiện điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2022 đối với các tổ chức tín dụng (TCTD) có đề nghị, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã chấm dứt những tháng ngày phấp phỏng, đồn đoán và thậm chí “dồn nén” của thị trường…

Bỏ room tín dụng: Muốn nhanh thì phải từ từ