Cổ phiếu khuyến nghị hôm nay (5/12): BCM, CTG và VCB

(VNF) - KBSV kỳ vọng VCB Ngân hàng Nhà nước đánh giá cao, và ưu tiên cấp room tín dụng ở mức cao cho năm 2023, nhờ chất lượng tài sản tốt, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp ở mức thấp; tham gia tiếp nhận chuyển giao một tổ chức tín dụng yếu kém; cung cấp các gói hỗ trợ theo yêu cầu của Chính phủ.

Cổ phiếu khuyến nghị hôm nay (5/12): BCM, CTG và VCB