M&A

Bảo hiểm KB Hàn Quốc muốn mua 17% cổ phần của Bảo Minh

Bảo hiểm KB Hàn Quốc muốn mua 17% cổ phần của Bảo Minh

(VNF) - Bảo hiểm KB đang để mắt tới 17% cổ phần của Bảo hiểm Bảo Minh, mong muốn trở thành cổ đông lớn thứ hai tại đây. Còn trong lĩnh vực dược phẩm, nhà sản xuất STADA Arzneimittel của Đức đã tăng sở hữu tại công ty Pymepharma của Việt Nam lên 72%.
Bamboo Capital thâu tóm BCG Energy

Bamboo Capital thâu tóm BCG Energy

« 1 2 3 »