M&A

An Gia tiếp tục nhận chuyển nhượng gần 15 triệu cổ phần tại đơn vị chủ dự án The Sóng

An Gia tiếp tục nhận chuyển nhượng gần 15 triệu cổ phần tại đơn vị chủ dự án The Sóng

(VNF) - HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (HoSE: AGG) vừa thông qua việc nhận chuyển nhượng tổng cộng gần 15 triệu cổ phần tại Công ty Cổ phần Tư vấn Hoàng Ân, đơn vị nắm 99,98% quyền biểu quyết tại chủ đầu tư dự án The Sóng tại Vũng Tàu.
« 1 2 3 »