M&A

Phát hành hơn 214 triệu cổ phiếu, VNDirect ước thu 3.100 tỷ đồng

Phát hành hơn 214 triệu cổ phiếu, VNDirect ước thu 3.100 tỷ đồng

(VNF) - HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect (HNX: VND) vừa có nghị quyết về việc triển khai phát hành cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ theo phương án đã được đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua.
Chính thức sáp nhập CIPM vào VEC

Chính thức sáp nhập CIPM vào VEC

« 1 2 3 »