Công nghệ

CEO Viettel Post Trần Trung Hưng: 'Cái khó nhất của chuyển đổi số không nằm ở công nghệ mà là nhân sự'

CEO Viettel Post Trần Trung Hưng: 'Cái khó nhất của chuyển đổi số không nằm ở công nghệ mà là nhân sự'

(VNF) - Trả lời phỏng vấn VietnamFinance, ông Trần Trung Hưng, cho biết khó khăn lớn nhất của chuyển đổi số không nằm ở công nghệ mà là nhân sự, phải thay đổi nhận thức về chuyển đổi số, bởi nếu con người không thay đổi để thích ứng thì không thể chuyển đổi số thành công được.
Xây dựng thương hiệu Việt trong kỷ nguyên 4.0

Xây dựng thương hiệu Việt trong kỷ nguyên 4.0

« 1 2 3 »