Công nghệ

Từ 1/10, cấm tự ý nhắn tin, gọi điện quảng cáo

Từ 1/10, cấm tự ý nhắn tin, gọi điện quảng cáo

(VNF) - Bắt đầu từ hôm nay (1/10/2020), Nghị định 91/2020/NĐ-CP (Nghị định 91) quy định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác chính thức có hiệu lực. Nghị định quy định rõ các nhà quảng cáo không được phép gửi tin nhắn quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo đến các số điện thoại nằm trong danh sách không quảng cáo hoặc người sử dụng không đồng ý nhận quảng cáo trước đó.
Viettel đang làm ăn ra sao tại Haiti?

Viettel đang làm ăn ra sao tại Haiti?

« 1 2 3 »