Công nghệ

Thủ tướng: 'Bảo đảm điện và sóng cho vùng sâu, vùng xa, khó mấy cũng phải làm’

Thủ tướng: 'Bảo đảm điện và sóng cho vùng sâu, vùng xa, khó mấy cũng phải làm’

(VNF) - Nhấn mạnh việc đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng chiến lược, trong đó có hạ tầng giao thông, viễn thông, Thủ tướng cho rằng không có điện và sóng thì không có chuyển đổi số, xã hội số, kinh tế số, công dân số.
« 1 2 3 »