Tài chính

Mục tiêu đạt điểm hòa vốn của chuỗi Bách hóa Xanh có thể bị trì hoãn

Mục tiêu đạt điểm hòa vốn của chuỗi Bách hóa Xanh có thể bị trì hoãn

(VNF) - Ban lãnh đạo MWG cho biết mục tiêu đạt điểm hòa vốn trước khi tính đến chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp (G&A) của Bách hóa Xanh có thể bị trì hoãn vài tháng so với ban đầu, chủ yếu do hiệu suất thấp của 2 trung tâm phân phối mới tại khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ mà Bách hóa Xanh đã mở rộng ra gần đây.
« 1 2 3 »