Thị trường

Đại hội cổ đông VIMC: 'Ông trùm' cảng biển đặt mục tiêu lợi nhuận hợp nhất 944 tỷ  trong năm 2021

Đại hội cổ đông VIMC: 'Ông trùm' cảng biển đặt mục tiêu lợi nhuận hợp nhất 944 tỷ trong năm 2021

(VNF) - Sau 1 năm chính thức chuyển đổi hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) đã vượt các chỉ tiêu đặt ra trong năm 2020. Cụ thể, tổng sản lượng khối cảng biển đạt 110,6 triệu tấn, tăng so với thực hiện năm 2019 và kế hoạch năm 2020. Tổng lợi nhuận trước thuế toàn khối đạt 1.402 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất đạt 499 tỷ đồng.
Gojek Việt Nam cán mốc 200.000 tài xế

Gojek Việt Nam cán mốc 200.000 tài xế

« 1 2 3 »