Tiêu điểm

Bộ Công an muốn xây dựng văn bản pháp luật bảo vệ dữ liệu cá nhân

Bộ Công an muốn xây dựng văn bản pháp luật bảo vệ dữ liệu cá nhân

(VNF) – Bộ Công an nhận định cần sớm xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân nhằm tạo cơ sở pháp lý và cơ chế hữu hiệu bảo vệ dữ liệu cá nhân, từ đó góp phần bảo đảm quyền bất khả xâm phạm đời sống riêng tư, bí mật cá nhân đã được quy định trong Hiến pháp.
« 1 2 3 »