Tiêu điểm

Giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương

Giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương

Từng có 4 nhiệm kỳ là Ủy viên Trung ương, ông Vũ Trọng Kim, nguyên Phó chủ tịch – Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cho biết đã có nhiều bài học nhãn tiền về công tác cán bộ. Trong đó, có những người không dự kiến vào Trung ương, thậm chí cấp cao hơn nhưng rồi lại vào được. Cho nên đến bây giờ Trung ương vẫn phải tiếp tục giải quyết. Do đó, đã nêu gương thì những người trong vị trí cấp chiến lược hiện nay trước hết phải thực sự nêu gương trong việc giới thiệu nhân sự.
« 1 2 3 »