Ngân hàng

Diễn biến tỷ giá thuận lợi, nhiều ngân hàng vẫn trầy trật với kinh doanh ngoại hối

Diễn biến tỷ giá thuận lợi, nhiều ngân hàng vẫn trầy trật với kinh doanh ngoại hối

(VNF) - Diễn biến tỷ giá thuận lợi giúp tổng lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối của 28 ngân hàng tăng mạnh trong 9 tháng năm nay. Tuy nhiên, xét về số lượng, chỉ số ít ngân hàng tận dụng được lợi thế này, chủ yếu là các ngân hàng quy mô lớn.
« 1 2 3 »