Ngân hàng

Ngân hàng tư nhân có trái phiếu đặc biệt sẽ không được phép chia cổ tức bằng tiền mặt?

Ngân hàng tư nhân có trái phiếu đặc biệt sẽ không được phép chia cổ tức bằng tiền mặt?

(VNF) - Các ngân hàng tư nhân bán nợ nhận trái phiếu đặc biệt sẽ không được phép chia cổ tức bằng tiền mặt, nếu dự thảo mới của Ngân hàng Nhà nước được thông qua. Quy định này là nhằm "nâng cao năng lực tài chính và tạo nguồn xử lý nợ xấu cho đến khi trái phiếu đặc biệt được thanh toán".
« 1 2 3 »