Hồ sơ VNF

Kỷ yếu hội thảo 'giải pháp cho ngành mía đường Việt Nam trong tình hình mới'

Kỷ yếu hội thảo 'giải pháp cho ngành mía đường Việt Nam trong tình hình mới'

(VNF) - Việt Nam bắt đầu thực hiện cam kết tại Hiệp định hàng hóa ASEAN (ATIGA) đối với ngành đường từ 1/1/2020 bằng cách không giới hạn lượng đường nhập khẩu từ các nước ASEAN và mức thuế chỉ 5%. Ngay lập tức một khối lượng đường kỷ lục đã tràn vào thị trường Việt Nam.
« 1 2 3 »