Hồ sơ VNF

Báo cáo triển vọng ngành bất động sản dân cư năm 2021 của SSI

Báo cáo triển vọng ngành bất động sản dân cư năm 2021 của SSI

(VNF) - Xu hướng thị trường nhà ở trong năm 2021 được kỳ vọng sẽ dần được cải thiện, với việc sửa đổi bổ sung các quy định pháp luật có liên quan đến ngành và đầu tư cơ sở hạ tầng tích cực, trong khi cuộc bầu cử Quốc hội sắp tới cũng có thể mang lại ý chí chính trị cao hơn để giải quyết những điểm nghẽn hiện tại của thị trường.
« 1 2 3 »