Đô thị

3 sai phạm của Công ty Tân Thuận trong vụ bán 32ha đất Phước Kiển cho Quốc Cường Gia Lai

(VNF) – Thông báo kết luận của Thành ủy TP. HCM cho biết Công ty Tân Thuận là đơn vị kinh tế có 100% vốn của Văn phòng Thành Ủy nhưng khi chuyển nhượng 32ha đất tại Phước Kiển lại không đặt lợi ích của Đảng bộ TP. HCM lên hàng đầu. Vì thế hợp đồng chuyển nhượng với Quốc Cường Gia Lai đã bị hủy bỏ và Thành ủy sẽ xử lý nghiêm các cá nhân để xảy ra sai phạm.

3 sai phạm của Công ty Tân Thuận trong vụ bán 32ha đất Phước Kiển cho Quốc Cường Gia Lai

Hợp đồng chuyển nhượng 32ha đất Phước Kiển giữa Công ty Tân Thuận và Quốc Cường Gia Lai đã được hủy bỏ

Vi phạm các quy định quản lý

Theo thông báo kết luận của Thành ủy TP. HCM, việc chuyển nhượng phần đất đã đền bù tại dự án Phước Kiển của Công ty Tân Thuận cho Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai theo hợp đồng ngày 5/6/2017 là không đúng với thẩm quyền quy định.

Hợp đồng này vi phạm khoản i, điều 3 và điều 6 Quyết định số 1087-QĐ/TU ngày 31/3/2009 của Ban Thường vụ Thành ủy TP. HCM - về ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản là nhà, quyền sử dụng đất tại các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc sở hữu Đảng bộ thành phố (Ban Thường vụ quyết định chuyển nhượng sở hữu tài sản là nhà, quyền sử dụng đất).

Ngoài ra, việc chuyển nhượng này còn vi phạm các quy định của Ban Thường vụ Thành ủy TP. HCM về quản lý các doanh nghiệp thuộc sở hữu của Thành ủy và các quy định pháp luật của nhà nước.

Cụ thể, việc chuyển nhượng đất đã đền bù không qua đấu giá là trái với Nghị định 91/2015/NĐ-CP của Chính phủ; không đúng với Nghị định số 44/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về giá đất. Công ty Tân Thuận đã vi phạm khoản 1, điều 22 Nghị định số 91 về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.

Trong thông báo này, Ban Thường vụ Thành ủy TP. HCM cũng đưa ra nhận xét: “Là doanh nghiệp kinh tế của Đảng bộ thành phố nhưng trong việc chuyển nhượng đất đã đền bù nêu trên, Công ty Tân Thuận không đặt lợi ích của Đảng bộ lên hàng đầu”.

Thanh tra toàn diện và xử lý cá nhân liên quan

Với những vi phạm trên, Ban Thường vụ Thành ủy TP. HCM giao Ban Cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo UBND thành phố đề nghị Thanh tra thành phố tiến hành thanh tra toàn diện Công ty Tân Thuận trong tháng 5 và tháng 6/2018.

Đồng thời, xử lý trách nhiệm các cá nhân liên quan theo đúng quy định của pháp luật và quy định của Ban Thường vụ Thành ủy. Theo đó, tạm đình chỉ chức vụ tổng giám đốc Công ty Tân Thuận của ông Trần Công Thiện để kiểm điểm và xử lý trách nhiệm.

Liên quan đến vụ việc này, Ban Thường vụ Thành ủy TP. HCM cũng nêu ra những vi phạm và trách nhiệm của Văn phòng Thành ủy. Cụ thể, Văn phòng Thành ủy không thực hiện đúng và đầy đủ trách nhiệm là cơ quan đại diện chủ sở hữu (Thành ủy TP. HCM) tại Công ty Tân Thuận và đối với Đảng bộ thành phố.

Văn phòng Thành ủy cũng bị xác định là thiếu trách nhiệm, không kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty Tân Thuận đầy đủ; không thẩm định nghiêm túc các đề xuất của công ty này với Văn phòng Thành ủy; gây thất thoát nghiêm trọng nếu Ban Thường vụ Thành ủy không chỉ đạo hủy hợp đồng.

Vi phạm kế tiếp của Văn phòng Thành ủy TP. HCM là trình phê duyệt phương án chuyển nhượng đất đã đền bù của Công ty Tân Thuận sai quy trình và không đúng thẩm quyền được quy định tại Quyết định 1087-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.

Văn phòng Thành ủy TP. HCM đề xuất chỉ định đối tác chuyển nhượng là Công ty Quốc Cường Gia Lai mà không tiến hành đấu giá lựa chọn đối tác là vi phạm Nghị định 91 và Quyết định số 1087-QĐ/TU.

Việc Văn phòng Thành ủy không thẩm định giá đề xuất chuyển nhượng của Công ty Tân Thuận khi giá này không phù hợp với điều kiện thị trường, sẽ gây thất thoát nghiêm trọng nếu Ban Thường vụ Thành ủy không chỉ đạo hủy hợp đồng kịp thời.

Với những vi phạm trên, Ban Thường vụ Thành ủy TP. HCM đề nghị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tiếp tục tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm của lãnh đạo Văn phòng Thành ủy và các cá nhân liên quan, xử lý trách nhiệm theo quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy trong tháng 6/2018.

Đã hoàn tất việc hủy hợp đồng

Kết luận bước đầu của Ban Thường vụ Thành ủy TP. HCM cũng nêu rõ trách nhiệm của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang. Theo đó, ông Cang chấp thuận chủ trương chuyển nhượng đất đã đền bù của Công ty Tân Thuận và chấp thuận chuyển nhượng cho Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai là không đúng thẩm quyền và chưa đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, ông Cang không báo cáo Thường trực Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy trước khi quyết định. Thiếu kiểm tra việc thực hiện các kết luận chỉ đạo của mình, việc chuyển nhượng theo Hợp đồng 203/HĐKT/2017 có nguy cơ gây thất thoát lớn cho Đảng bộ thành phố.

Ban Thường vụ Thành ủy TP. HCM yêu cầu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang kiểm điểm trách nhiệm trong vụ việc chuyển nhượng đất đã đền bù của Công ty Tân Thuận và báo cáo cấp thẩm quyền xem xét.

Theo Ban Thường vụ Thành ủy TP. HCM, sau khi phát hiện vụ việc, ngày 18/4, Ban Thường vụ Thành ủy đã yêu cầu Công ty Tân Thuận đàm phán với đối tác để hủy hợp đồng. Đến nay, 2 bên đã hoàn tất việc chấm dứt hợp đồng và không gây thiệt hại kinh tế cho Công ty Tân Thuận.

Cho đến nay, qua kiểm tra dấu hiệu vi phạm thì Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM chưa phát hiện dấu hiệu tiêu cực liên quan đến lợi ích cá nhân.

Tin mới lên