Tiêu điểm

3 tỉnh Thanh Hóa, Bình Định và Phú Yên được thành lập 3 thị xã

(VNF) - Tại phiên họp 44 diễn ra chiều nay (22/4), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc thành lập 3 thị xã thuộc các tỉnh Thanh Hóa, Phú Yên và Bình Định, có hiệu lực từ ngày 1/6/2020.

3 tỉnh Thanh Hóa, Bình Định và Phú Yên được thành lập 3 thị xã

Quang cảnh phiên họp thứ 44 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Theo nghị quyết, thị xã Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định) được thành lập trên cơ sở toàn bộ 420,84km2 diện tích tự nhiên, 212.063 người của huyện Hoài Nhơn. Thành lập 11 phường thuộc thị xã Hoài Nhơn trên cơ sở nguyên trạng 2 thị trấn và 9 xã của huyện Hoài Nhơn.

Như vậy, sau khi thị xã Hoài Nhơn được thành lập, toàn tỉnh Bình Định có 1 thành phố, 2 thị xã và 8 huyện; 32 phường, 10 thị trấn và 117 xã. Trong đó, thị xã Hoài Nhơn có 11 phường, 6 xã.

Còn thị xã Đông Hòa (tỉnh Phú Yên) được thành lập trên cơ sở toàn bộ 265,62km2 diện tích tự nhiên, 119.991 người của huyện Đông Hòa. Thành lập 5 phường thuộc thị xã Đông Hòa trên cơ sở nguyên trạng 2 thị trấn và 3 xã của huyện Đông Hòa.

Như vậy, tỉnh Phú Yên có 1 thành phố, 2 thị xã và 6 huyện, 21 phường, 6 thị trấn và 83 xã. Trong đó, thị xã Đông Hòa có 5 phường, 5 xã.

Trong khi đó, thị xã Nghi Sơn (tỉnh Thanh Hoá) được thành lập trên cơ sở toàn bộ 455,61km2 diện tích tự nhiên, 307.304 người của huyện Tĩnh Gia hiện nay. Thành lập 16 phường thuộc thị xã Nghi Sơn trên cơ sở nguyên trạng 1 thị trấn và 15 xã thuộc huyện Tĩnh Gia.

Như vậy, tỉnh Thanh Hóa có 2 thành phố, 2 thị xã và 23 huyện; 50 phường, 28 thị trấn và 481 xã. Trong đó, thị xã Nghi Sơn có 16 phường và 15 xã.

Tờ trình của Chính phủ nhấn mạnh quá trình phát triển kinh tế - xã hội và đô thị trên địa bàn huyện Tĩnh Gia trong thời gian qua dẫn đến sự cần thiết phải thành lập thị xã Nghi Sơn để đáp ứng yêu cầu quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn.

Việc lấy tên đơn vị hành chính mới là Nghi Sơn thể hiện tiềm năng, lợi thế, động lực phát triển gắn với sự phát triển của Khu kinh tế Nghi Sơn, trong tứ giác tăng trưởng "tứ sơn" của tỉnh Thanh Hóa; phù hợp quy hoạch phát triển đô thị và nhận được sự đồng thuận của nhân dân trên địa bàn huyện Tĩnh Gia.

Tin mới lên