Tài chính

5 tháng mới cổ phần hóa được 5/85 doanh nghiệp, Bộ Tài chính lo ‘vỡ kế hoạch’ cả năm

(VNF) - Bộ Tài chính cho biết theo kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại công văn số 991/TTg-ĐMDN ngày 10/7/2017, năm 2018 phải hoàn thành cổ phần hóa ít nhất 85 doanh nghiệp. Tuy nhiên, đến hết tháng 5/2018 mới cổ phần hóa được 5 doanh nghiệp.

5 tháng mới cổ phần hóa được 5/85 doanh nghiệp, Bộ Tài chính lo ‘vỡ kế hoạch’ cả năm

Chỉ cổ phần hóa được 5/85 doanh nghiệp nhà nước trong 5 tháng đầu năm

85 doanh nghiệp phải được cổ phần hóa theo yêu cầu của Thủ tướng bao gồm 21 doanh nghiệp thuộc danh mục năm 2017 và 64 doanh nghiệp thuộc danh mục năm 2018.

Tuy nhiên, theo đại diện Bộ Tài chính, đến hết tháng 5/2018 mới cổ phần hóa được 5 doanh nghiệp (chỉ có 1 doanh nghiệp thuộc danh sách thực hiện cổ phần hóa theo công văn số 991/TTg-ĐMDN).

5 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa là: Công ty TNHH MTV cà phê Phước An – Đăk Nông; Công ty TNHH MTV Cao su Đăk Lăk; Công ty TNHH MTV Vạn Tường – Quân khu 5; ban quản lý khai thác cung cấp nước sinh hoạt huyện Châu Thành - Bến Tre; Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp.

Tổng giá trị 5 doanh nghiệp nói trên là 8.752 tỷ đồng, trong đó giá trị vốn nhà nước là 2.644 tỷ đồng. Tổng vốn điều lệ theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt là 3.131 tỷ đồng, trong đó Nhà nước nắm giữ 1.509 tỷ đồng; bán cho nhà đầu tư chiến lược 211 tỷ; đấu giá công khai 1.371 tỷ đồng, số còn lại bán cho người lao động là 38 tỷ đồng và tổ chức công đoàn 868 triệu đồng.

Đối với việc thoái vốn, theo Bộ tài chính, 5 tháng đầu năm, các doanh nghiệp đã thoái được 1.469 tỷ đồng, thu về 3.973 tỷ đồng

Bộ Tài chính nhận định, việc triển khai cổ phần hóa còn rất chậm, có khả năng không đạt được số lượng theo kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại công văn số 991/TTg-DDMDN.

Bộ Tài chính đề nghị các doanh nghiệp cổ phần hóa năm 2018 cần khẩn trương rà soát toàn bộ quỹ đất đang quản lý, sử dụng để lập phương án sử dụng đất đai theo quy định của pháp luật đất đai; trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt trước khi quyết định cổ phần hóa doanh nghiệp theo đúng quy định.

Đồng thời, Bộ Tài chính sẽ tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát, kiểm toán, không để xảy ra thất thoát vốn, tài sản nhà nước trong quá trình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn; kiên quyết xử lý các doanh nghiệp thua lỗ, các dự án đầu tư không hiệu quả, hiệu quả thấp theo cơ chế thị trường; có cơ chế kiểm soát phù hợp nguồn vốn mua, bán, sáp nhập doanh nghiệp

Tin mới lên