Tài chính

7 tháng năm 2018, Hải quan thu hồi gần 1.000 tỷ đồng nợ thuế

(VNF) - Tính riêng về số thu hồi nợ, tổng số nợ đã thu hồi và xử lý trong 7 tháng đầu năm 2018 của ngành Hải quan là 934 tỷ đồng. Trong đó, số thu hồi nợ phát sinh trước 1/1/2018 là 393 tỷ đồng, số thu hồi nợ phát sinh trong 7 tháng đầu năm 2018 là 541 tỷ đồng.

7 tháng năm 2018, Hải quan thu hồi gần 1.000 tỷ đồng nợ thuế

Hải quan thu hồi gần 1.000 tỷ đồng nợ thuế trong 7 tháng. (Ảnh minh họa)

Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, tổng số nợ chuyên thu toàn ngành Hải quan 7 tháng đầu năm 2018 đạt 5.177,85 tỷ đồng. Trong đó, nhóm nợ khó thu là 3.834,36 tỷ đồng; nhóm nợ chờ xóa, xét miễn, giảm, gia hạn là 116,49 tỷ đồng; nhóm nợ có khả năng thu là 1.227,01 tỷ đồng.

Như vậy, so với năm 2017, số nợ 7 tháng đầu năm 2018 đã giảm 135,9 tỷ đồng (tương đương giảm 2,56%) so với năm 2017.

Tính riêng về số thu hồi nợ, tổng số nợ đã thu hồi và xử lý trong 7 tháng đầu năm 2018 của ngành Hải quan là 934 tỷ đồng. Trong đó, số thu hồi nợ phát sinh trước 1/1/2018 là 393 tỷ đồng, số thu hồi nợ phát sinh trong 7 tháng đầu năm 2018 là 541 tỷ đồng.

Để tăng cường công tác thu hồi nợ, trong năm 2018, Tổng cục Hải quan cho biết đã yêu cầu hải quan địa phương tập trung rà soát, nắm chắc tình hình nợ thuế của các chi cục trực thuộc tại địa bàn do Cục phụ trách, phân loại các nhóm nợ có khả năng thu; nợ khó thu; nợ chờ xử lý,…

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu tất cả các khoản nợ đối với các nhóm nợ phải có hồ sơ chi tiết đầy đủ, phù hợp với số liệu nợ theo dõi trên hệ thống và số nợ thuế báo cáo về Tổng cục Hải quan. Trường hợp hồ sơ quản lý nợ thất lạc, không đầy đủ, không phù hợp so với số liệu nợ đang quản lý, các đơn vị chủ động tổ chức truy tìm, hoàn thiện, bổ sung hồ sơ và chịu trách nhiệm trước Tổng cục.

Cũng theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, trong tháng 7/2018, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của cả nước ước đạt 39,3 tỷ USD, tăng 1,1% so với tháng trước (trong đó, trị giá xuất khẩu ước đạt 19,5 tỷ USD, giảm 1,7% so với tháng trước và trị giá nhập khẩu ước đạt 19,8 tỷ USD, tăng 4% so với tháng trước).

Ước tính 7 tháng đầu năm 2018, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 264,3 tỷ USD, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2017 (trong đó xuất khẩu ước đạt 133,7 tỷ USD, tăng 15,3% và nhập khẩu ước tính 130,6 tỷ USD, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2017).

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 7/2018 ước tính thâm hụt 300 triệu USD. Qua đó, nâng mức thặng dư của Việt Nam đến hết tháng 7/2018 đạt 3,1 tỷ USD.

Tin mới lên