Tài chính

BaF Việt Nam (BAF) sẽ nhận 99,9% vốn một công ty chăn nuôi lợn tại Đồng Nai

(VNF) - Công ty Cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam (HoSE: BAF) vừa thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần một công ty mới.

BaF Việt Nam (BAF) sẽ nhận 99,9% vốn một công ty chăn nuôi lợn tại Đồng Nai

BaF Việt Nam (BAF) sẽ nhận 99,9% vốn một công ty chăn nuôi lợn tại Đồng Nai.

Cụ thể, BAF Việt Nam sẽ nhận chuyển nhượng 717.282 cổ phần, chiếm 99,9% vốn điều lệ Công ty Cổ phần sản xuất thương mại chăn nuôi Kim Hợi.

Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần sản xuất thương mại chăn nuôi Kim Hợi được thành lập ngày 22/2/2016, địa chỉ tại G18B, khu phố 5, Phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Ngành nghề hoạt động chinh của công ty là chăn nuôi lợn.

Điểm đáng lưu ý, đại diện pháp luật của doanh nghiệp này là bà Bùi Hương Giang, trùng tên với với Tổng giám đốc Nông nghiệp BaF Việt Nam.

Ở một diễn biến khác, BaF Việt Nam trước đó đã thông qua phương án phát hành tối đa 600 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ năm 2022.

Đây là trái phiếu chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo và phát hành tại thị trường trong nước. Trái phiếu có kỳ hạn 7 năm với lãi suất cố định là 5,25%/năm. Nếu tổ chức mua trái phiếu không chuyển đổi, trái chủ sẽ nhận bổ sung thêm 5,25%/năm cho các kỳ tính lãi, nâng lãi suất thực đợt phát hành lên 10,5%/năm.

Thời gian dự kiến triển khai là trong quý IV/2022 đến quý I/2023.

Về kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu này, BAF dự kiến dùng 280 tỷ đồng góp vốn để tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Chăn nuôi công nghệ cao Hải Đăng Tây Ninh từ 120 tỷ đồng lên 400 tỷ đồng; 110 tỷ đồng sẽ góp vốn để tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH đầu tư trang trại xanh 2 từ 20 tỷ đồng lên 130 tỷ đồng.

Đồng thời, BAF cũng góp lần lượt 70 tỷ đồng vào 3 công ty là Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Bắc An Khánh, Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Đông An Khánh và Công ty TNHH chăn nuôi Nam An Khánh.

Thời gian thực hiện từ quý IV/2022 đến quý III/2023. Đơn vị mua trái phiếu là tổ chức tài chính quốc tế (International Finance Corporation) – thành viên của Ngân hàng Thế giới (WB).

Về tình hình kinh doanh, trong quý III, doanh thu thuần của BAF đạt gần 1.920 tỷ đồng, giảm 50%, lợi nhuận sau thuế đạt 158 tỷ đồng, tăng 259% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, mỗi ngày BAF lãi hơn 1,75 tỷ đồng.

Tốc độ giá vốn giảm mạnh hơn tốc độ giảm doanh thu giúp lợi nhuận gộp của BAF đạt gần 216 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với quý III/2021. Đồng thời, biên lợi nhuận được cải thiện, tăng từ 2% lên 11%.

Luỹ kế 9 tháng năm nay, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu là 4.889 tỷ đồng, giảm 46%, lợi nhuận sau thuế là 286 tỷ đồng, tăng gần 17% so với cùng kỳ năm trước.

Xét về cơ cấu doanh thu, trong 9 tháng, mảng bán nông sản giảm 54% so với cùng kỳ còn 3.934 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động chăn nuôi tăng 95%, tương ứng tăng thêm 465,5 tỷ đồng lên 955,4 tỷ đồng.

Năm 2022, BAF đặt kế hoạch 5.950 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế là 402 tỷ đồng. Như vậy, sau ba quý, doanh nghiệp hoàn thành 82% mục tiêu doanh thu, hơn 71% mục tiêu lợi nhuận.

Về tình hình tài chính, tại ngày 30/9, tổng tài sản của BAF là 5.119 tỷ đồng, giảm 338 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong đó, hàng tồn kho của BAF là 1.505 tỷ đồng tăng 38% so với đầu năm, chủ yếu là hàng hoá và chi phí sản xuất kinh doanh dở dang. Bên cạnh đó, khoản mục tiền và tương đương tiền tăng 13,5% lên 330,2 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn giảm một nửa về 1.443,9 tỷ đồng,...

Tin mới lên