Hồ sơ VNF

Báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2017

(VNF) - Chỉ số PCI do Nhóm nghiên cứu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) xây dựng nhằm đánh giá môi trường kinh doanh, chất lượng điều hành kinh tế và nỗ lực cải cách hành chính của chính quyền các tỉnh, thành phố của Việt Nam, qua đó thúc đẩy sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân trong nước.

Báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2017

Báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2017.

Với quy mô điều tra toàn diện, Báo cáo PCI 2017 tiếp tục là tập hợp tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước đánh giá về môi trường kinh doanh của 63 tỉnh, thành phố tại Việt Nam nói riêng và của cả nước nói chung. Nội dung chính của PCI gồm hai phần.

Phần thứ nhất mô tả 7 bộ dữ liệu được sử dụng để xây dựng chỉ số cũng như phân tích các cải cách về chất lượng điều hành kinh tế tại Việt Nam. Qua quá trình xây dựng và phát triển, chỉ số PCI ngày càng hoàn thiện, thay đổi và bổ sung những công cụ đo lường và đánh giá chính xác hơn giúp người đọc dễ dàng nắm bắt và theo dõi những thay đổi này.

Còn phần thứ hai là mô tả các sản phẩm nghiên cứu chính. Đáng chú ý, nghiên cứu PCI không chỉ dừng lại ở việc xây dựng chỉ số đánh giá về chất lượng điều hành kinh tế dựa trên cảm nhận của khối doanh nghiệp tư nhân trong nước mà còn tiến hành điều tra đối với các nhà đầu tư nước ngoài, đánh giá về niềm tin kinh doanh, xếp hạng chất lượng cơ sở hạ tầng, và thực hiện một nghiên cứu chuyên đề.

Cũng giống như phần thứ nhất, nội dung được trình bày tóm tắt từng phát hiện nghiên cứu chính và kết luận sau mỗi phần. Phần đặc biệt của báo cáo năm nay – nghiên cứu chuyên đề - thảo luận về vấn đề chất lượng quản lý của các doanh nghiệp dân doanh Việt Nam.

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng những doanh nghiệp nào áp dụng các thực tiễn quản lý tiên tiến hơn thì có năng suất và tăng trưởng cao hơn, đồng thời có xu hướng ít dính dáng vào chi trả các chi phí không chính thức hơn.

Bạn đọc quan tâm có thể tải Báo cáo PCI 2017 tại đây.

Tin mới lên