Tài chính

Bảo hiểm BIC lãi trước thuế 168 tỷ, chỉ hoàn thành 73% kế hoạch năm

(VNF) – Bảo hiểm BIC báo lãi trước thuế 168 tỷ đồng, tăng 7,7% so với năm 2015 nhưng chỉ hoàn thành 73% kế hoạch năm. Năm 2015 cũng là năm đầu tư không thành công của BIC khi công ty bảo hiểm này phải trích lập dự phòng thêm hàng chục tỷ đồng.

Bảo hiểm BIC lãi trước thuế 168 tỷ, chỉ hoàn thành 73% kế hoạch năm

Lãi trước thuế năm 2016 của Bảo hiểm BIC không đạt như kỳ vọng

Tổng công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2016, theo đó, doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm của BIC đạt mức 1.234 tỷ đồng trong năm 2016, tăng 15,9% so với năm 2015. Trong khi đó, tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm năm 2016 của BIC đạt mức 959 tỷ đồng, tăng 18,5% so với năm 2015.

Doanh thu hoạt động tài chính của BIC trong năm 2016 là 209 tỷ đồng, tăng 33% so với năm 2015. Tuy nhiên, chi phí hoạt động tài chính lại tăng gấp đôi, lên mức 36 tỷ đồng, chủ yếu là tăng trong quý IV/2016.

Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2016 của BIC tăng 16,2% so với một năm trước đó, đạt mức 280 tỷ đồng. Tính riêng trong quý IV/2016, chi phí quản lý doanh nghiệp của BIC bất ngờ giảm 16,2%, đạt mức 65,9 tỷ đồng.

Kết thúc năm 2016, BIC lãi trước thuế tổng cộng 168 tỷ đồng, tăng 7,7% so với năm 2015. Tuy nhiên nếu so với kế hoạch lãi trước thuế hợp nhất 230 tỷ đồng đặt ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016, BIC chỉ hoàn thành 73% kế hoạch năm. Riêng trong quý IV/2016, lãi trước thuế của BIC chỉ vỏn vẹn 27,6 tỷ đồng, bằng chưa tới một nửa con số 63 tỷ đồng quý IV/2015.

Bảo hiểm BIC

Dù tăng 7,7% so với năm 2015 nhưng lãi trước thuế năm 2016 của Bảo hiểm BIC chỉ hoàn thành 73% kế hoạch năm

Tính đến hết ngày 31/12/2016, tổng tài sản của BIC đạt mức 4.481 tỷ đồng, tăng nhẹ 3,2% so với hồi đầu năm. Hơn một nửa lượng tài sản của BIC là tiền gửi ngân hàng với 2.102 tỷ đồng tiền gửi ngắn hạn có kỳ hạn và 182 tỷ đồng là tiền gửi dài hạn có kỳ hạn.

Một trong những thông tin khá đáng chú ý trong tài sản của BIC là các khoản đầu tư của công ty bảo hiểm này. Trong năm qua, BIC đã phải trích lập dự phòng thêm 6,5 tỷ đồng cho chứng khoán kinh doanh, chủ yếu là khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công và Công ty Cổ phần Tập đoàn Container Việt Nam. Thêm vào đó, BIC đã phải trích lập dự phòng thêm hơn 14 tỷ đồng cho các khoản đầu tư vào đơn vị khác.

Về nguồn vốn, tính đến hết ngày 31/12/2016, vốn chủ sở hữu của BIC đạt mức 2.082 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,5% so với hồi đầu năm. Nợ phải trả của BIC đạt mức 2.398 tỷ đồng, tăng 3,7%. Như vậy, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của BIC đạt mức 1,15 lần.

Tin mới lên