Tài chính tiêu dùng

Bảo Việt Nhân Thọ báo doanh thu 7.170 tỷ quý I/2018, tăng 53% so với cùng kỳ 2017

(VNF) - Theo kết quả kinh doanh vừa được công bố, Bảo Việt Nhân thọ ghi nhận mức tăng trưởng cao trong quý I/2018 với tổng doanh thu ước đạt 7.170 tỷ đồng (tăng 53,1%), doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 4.623 tỷ đồng (tăng 28,7%).

Bảo Việt Nhân Thọ báo doanh thu 7.170 tỷ quý I/2018, tăng 53% so với cùng kỳ 2017

Bảo Việt Nhân Thọ báo doanh thu 7.170 tỷ quý I/2018, tăng 53% so với cùng kỳ 2017

Tập đoàn Bảo Việt vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2018 với tổng doanh thu hợp nhất tăng trưởng mạnh.

Cụ thể, tổng doanh thu hợp nhất quý I/2018 của Tập đoàn ước đạt 10.190 tỷ đồng, tăng trưởng 43,9% so với cùng kỳ năm 2017. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất ước đạt 445 tỷ, hoàn thành 33% kế hoạch năm.

Hoạt động quản lý quỹ, chứng khoán kết thúc 3 tháng đầu năm với mức tăng trưởng lần lượt là 20,7% và 27,6%. Tổng tài sản hợp nhất tại ngày 31/3/2018 ước đạt 99.330 tỷ đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2017.

Tổng doanh thu Công ty mẹ ước đạt 372 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế hoàn thành 26% kế hoạch năm. Tổng tài sản Công ty mẹ tại ngày 31/3/2018 ước đạt 13.071 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu ước đạt 12.708 tỷ đồng.

Công ty Bảo Việt Nhân thọ ghi nhận mức tăng trưởng cao trong 3 tháng đầu năm với tổng doanh thu ước đạt 7.170 tỷ đồng (tăng 53,1%), doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 4.623 tỷ đồng (tăng 28,7%).

Công ty Bảo hiểm Bảo Việt ước đạt tổng doanh thu 2.783 tỷ đồng, tăng 31%; lợi nhuận sau thuế hoàn thành 20,9% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm. Doanh thu phí bảo hiểm gốc tăng 31,7% so với cùng kỳ. Doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 37,9% kế hoạch năm, tăng trưởng 18,8%.

Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt (BVF) tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng về tổng tài sản quản lý. Tại thời điểm 31/3/2018, tổng tài sản do BVF quản lý đạt 47.842 tỷ đồng, tăng gần 3.342 tỷ đồng, tăng 7,5% so với thời điểm 31/12/2017. Tổng doanh thu đạt 29 tỷ đồng, tăng trưởng 20,7% so với cùng kỳ.

Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cũng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh trong quý I với tổng doanh thu tăng trưởng 39,8% so với cùng kỳ năm 2017. Về thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ, tại sở HSX quý I đạt 2,73%, và 2,78% tại HNX.

Về giao dịch trái phiếu trong quý I tại HSX, BVSC đạt 2,2%, đứng thứ 2 trong top 10 công ty có thị phần lớn nhất, và đứng thứ 3 trong nhóm các công ty có thị phần trên 10% tại HNX.

Tin mới lên