Tiêu điểm

Bộ Công Thương báo cáo về việc kỷ luật 6 lãnh đạo PVN đã về hưu

Bộ Công Thương đã có văn bản báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đảng về 6 cá nhân phải xử lý kỷ luật liên quan đến sai phạm tại các dự án nhiên liệu sinh học và Dự án nhà máy sản xuất xơ sợi Đình Vũ.

Bộ Công Thương báo cáo về việc kỷ luật 6 lãnh đạo PVN đã về hưu

Dự án nhà máy sản xuất xơ sợi polyester Đình Vũ.

Bộ Công Thương xác định 6 thành viên hội đồng quản trị (HĐQT), hội đồng thành viên (HĐTV) phải chịu hình thức kỷ luật khiển trách đối với các vi phạm. Các cá nhân gồm: 

- Bà Phan Thị Hòa, nguyên Ủy viên HĐQT Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) từ tháng 12/2006 đến tháng 10/2010; 

- Ông Hoàng Xuân Hùng, nguyên thành viên HĐQT PVN từ tháng 12/2006 đến tháng 4/2012; 

- Ông Vũ Khánh Trường, nguyên thành viên HĐQT PVN từ tháng 4/2009 đến tháng 9/2015; 

- Ông Đỗ Văn Đạo, nguyên thành viên HĐQT PVN từ tháng 12/2006 đến năm 2009; 

- Ông Nguyễn Thanh Liêm, nguyên thành viên HĐTV PVN từ tháng 11/2010 đến tháng 3/2015 

- Ông Nguyễn Xuân Thắng, nguyên thành viên HĐTV PVN từ thàng 1/2011 đến tháng 3/2015.

Theo Bộ Công Thương, 6 nhân sự nói trên tuy không phải chịu trách nhiệm với tư cách là người đứng đầu nhưng phải chịu hình thức kỷ luật khiển trách. 

Ngoài các sai phạm được nêu trong kết luận thanh tra việc đầu tư các dự án nhiên liệu sinh học và Dự án nhà máy sản xuất xơ sợi polyester Đình Vũ, 6 nhân sự nói trên còn sai phạm trong việc chưa thực hiện hết trách nhiệm trong việc giám sát người đại diện phần vốn tại Tổng Công ty Dầu Việt Nam, Công ty Cổ phần nhiên liệu sinh học Dầu khí miền Trung, Công ty Cổ phần Dịch vụ dầu khí Quảng Ngãi, Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí để xảy ra các sai phạm trong quá trình triển khai các Dự án nhà máy sản xuất xơ sợi polyester Đình Vũ, Dự án năng lượng sinh học Phú Thọ, Dung Quất…

Tuy nhiên, 6 nhân sự nói trên đã về hưu. Theo quy định của pháp luật hiện hành, chưa có quy định xử lý kỷ luật đối với lãnh đạo doanh nghiệp Nhà nước đã nghỉ hưu. 

Do vậy, Bộ Công thương báo cáo Ban Bí thư về biện pháp xử lý và kiến nghị công bố rộng rãi mức độ vi phạm của 6 nhân sự phải xử lý kỷ luật nhưng không quyết định kỷ luật.

Tin mới lên